Úvod » ASW Systems Slovakia s.r.o. » U nás sa stále niečo deje
O spoločnosti
O spoločnosti

U nás sa stále niečo deje

 • 1.4.2019 Bol uvoľnený release 4.1.21 - Release prináša tri nové pluginy: Plugin pre komunikáciu s platobným terminálom Glory CI-10, plugin pre komunikáciu so systémom riadenia kuchyne QSR a plugin umožňujúci riadenie prístupu k nastavovaniu stavov spracovania u jednotlivých typov skladových operácií. Ďalej bol implementovaný XML import cenníkov dodávateľských skladových položiek. Viac informácií.
 • 2.1.2019 Bol uvoľnený release 4.1.20 - Medzi hlavné zmeny v release 4.1.20 patrí podpora hotelového systému Optima, ďalej bola implementovaná základná podpora pre užívateľsky konfigurovateľné exporty, importy a transformácie. K dispozícii je nový preddefinovaný export a import receptúr. Viac informácií.
 • 23.11.2018 Bol uvoľnený release 3.1.83 - Relese prináša najmä podporu pre platobný terminál VUB (SK) a UniCreditBank (CZ) a tiež jedno vylepšenie v konfigurácii objednávanie jedál. Viac informácií.
 • 1.11.2018 Bol uvoľnený release 4.1.19 - Medzi hlavné zmeny v release 4.1.19 patrí možnosť definovať zvláštne číselné rady pre fiskalizované a nefiskalizované účty, novo je povolené vykonávať finančné operácie aj pred uzávierkou peňažné pokladne. Bola implementovaná podpora pre platobný terminál VUB SK. Viac informácií.
 • 15.10.2018 Bol uvoľnený release 4.1.18 - Release prináša podporu pre synchronizačný režim externých PianoPOS pokladníc. Bola implementovaná podpora JPOS tlačiarní, ďalšie úpravy súvisiace s podporou pre chránené vážené položky a základná podpora pre nový WebCare. Viac informácií.
 • 31.8.2018 Bol uvoľnený release 4.1.17 - Medzi hlavné zmeny v tomto release patrí podpora pre chránené vážené položky WELMEC 2.2 a podstatná aktualizácia anglickej lokalizácie. Viac informácií.
 • 11.7.2018 Bol uvoľnený release 4.1.16 - Release prináša najmä podstatné prepracovanie spôsobu definície doplnkov. Ďalej obsahuje novú funkcionalitu súvisiacú s pravidlami GDPR - anonymizáciu zákazníkov a zvláštne oprávnenia pre zobrazenie centrálnych zákazníkov Banky. Bola vylepšená práca s inventúrami, kedy pri označenie inventúry ako skontrolované je možné skladové položky v inventúre, ktoré neboli od predchádzajúcej skontrolované inventúry použité, nastaviť ako nepoužívané. Viac informácií.
 • 15.5.2018 Bol uvoľnený release 3.1.82 - Release prináša implementáciu tokenu do interface hotelového systému MEWS a novú funkcionalitu súvisiacú s pravidlami GDPR - anonymizáciu zákazníkov a zvláštne oprávnenia pre zobrazenie centrálnych zákazníkov Banky. Viac informácií.
 • 3.4.2018 Bol uvoľnený release 4.1.15 - Release prináša nový CRM + program „Zľava na konto“. Ďalej boli rozšírené možnosti tlače, kde je možné definovať tlačové prvky, ktoré ako zdroj údajov používajú používateľskú funkciu definovanú v tlačovom prvku. Bola vylepšená podpora pre protokol KasBig a rozšírená podpora pre komunikáciu s hotelovým systémom Protel. Viac informácií.
 • 9.3.2018 Bol uvoľnený release 3.1.81 - Release prináša podporu automatických modifikátorov a rozšírenie možnosti definovať funkcie ako dátový zdroj pre prvky tlačových zostáv. Viac informácií.
 • 5.3.2018 Bol uvoľnený release 4.1.14 - V release 4.1.14 bola implementovaná základná podpora pre retail. Receptúram je možné nastaviť jednotky, obsah a pevný podiel. Bol implementovaný základ podpory pre WELMEC 2.2. Ďalej bol upravený tlač účtenky, kde bol súhrn daní presunutý zo spoločnej pätičky do novej vlastnej tlačovej sekcie. Viac informácií.
 • 26.2.2018 Bol uvoľnený release 4.1.13 - Release obsahuje nový CRM + program UnicodeBMS na podporu autorizácie účtov v externom autorizačnom centre bonusového systému Unicode. Do kasy bola implementovaná podpora pre nový komponent umožňujúci volanie nadefinovanej SQL funkcie.Viac informácií.
 • 4.1.2018 Bol uvoľnený release 4.1.12 - Release prináša rozšírenú podporu Banky. Tiež boli zavedené typy obecných skupín, ktoré umožnia lepšie klasifikovať obecné skupiny podľa spôsobu ich použitia. Súčasťou release sú dva nové CRM programy: CRM Narodeninová zľava a CRM X-tá receptúra v akcii. Bola implementovaná podpora pre aplikáciu PriceChecker. EET v ČR podporuje nový režim pre neplatca DPH, v ktorom sa do EET neodosielajú základy daní.Viac informácií.
 • 4.1.2018 Bol uvoľnený release 3.1.80 - Release rieši pridanie ďalších funkcií, ktoré je možné používať v rámci banky na klientoch Septim 4.1. Do podpory pre EET v ČR bol pridaný režim pre neplatca DPH, v ktorom sa do EET neodosielajú základy daní.Viac informácií.
 • 19.10.2017 Bol uvoľnený release 3.1.79 - Release rieši pridanie možnosti používať banku aj v rámci klientov so Septim 4.1, pridáva podporu pre nový platobný terminál, rozširuje možnosti nastavenia fiškalizácie na slovenských databázach.Viac informácií.
 • 25.5.2017 Bol uvoľnený release 3.1.78 - Release rieši ďalšie funkcie týkajúce sa elektronickej fiskalizácie, pridáva podporu pre nový typ čítačky kariet, podporu pre Zľavomat, vylepšuje podporu pre hotelový systém Protel a rieši zmeny v zákazníckých funkciách.Viac informácií.
 • 19.11.2016 Bol uvoľnený release 3.1.77 - release rieši dokončenie podpory pre elektronickú fiskalizaci. Viac informácií.
 • 29.10.2016 Bol uvoľnený Release 3.1.76 - release pridáva podporu pre elektronickú fiskalizaci vkladov na kontá a prácu s kontami mimo pokladnicu. Zároveň pridáva možnosť stornovať fiskalizovaný účet cez aplikáciu Manažér. Viac informácií.
 • 26.10.2016 Bol uvoľnený Release 3.1.75 - tento release prináša podporu pre elektronickú fiskalizaci tržieb u účtov. Viac informácií.
 • 4.4.2016 Bol uvoľnený Release 3.1.74 - táto aktualizácia rieši zmeny rozhrania niekoľkých hotelových systémov, opravuje drobné nedostatky a vylepšuje výkon niektorých funkcií. Bola dokončená certifikácia ČSOB platobného terminálu a doriešená nová DPH pre slovenské fiškálne moduly. Navyše bolo vytvorených niekoľko drobných vylepšení. Podrobnosti a informácie o ďalších zmenách nájdete tu.
 • 27.11.2015 Bol uvoľnený Release 3.1.73 - v tejto verzii bola rozšírená podpora pre relogin do takmer všetkých pokladničných funkcií súvisiacich s právami, pribudlo rozšírenie možností doblokovania nevyzdvihnutých objednávok pomocou náhradnej receptúry, pridali sme nové používateľské polia v evidencii receptúr a podporu pre CARD-IN (vernostný systém pre herný priemysel od spoločnosti cbData s.r.o.). Podrobnosti a informácie o ďalších zmenách nájdete tu.
 • 30.9.2015 Bol uvoľnený Release 3.1.72 - v tejto verzii bola vyriešená kompatibilita aplikácií s Windows 10. Bola sprehľadnená práca so zálohami za objednávky jedál a rezervácie lekcií. Ďalej bolo vylepšené zabezpečenie prihlasovania užívateľov do systému. Podrobnosti a informácie o ďalších zmenách nájdete tu.
 • 1.7.2015 Bol uvoľnený Release 3.1.71 - medzi novinky patrí najmä nový variant práce s dochádzkou, zásadne bol modifikovaný export a import receptúr a dodacích listov. Webcare bol rozšírený o možnosť zobrazovať obrázky jedál v jedálničkoch aj v burze jedál. Podrobnosti tu.
 • 27.3.2015 Bol uvoľnený Release 3.1.70 prinášajúci podporu pre rezervačný systém RESTU.
  Kontaktujte nás pre aktualizáciu pokladničného systému Vašej prevádzky. Podrobnosti k releasu nájdete na stránkach o Aktualizácia programu Septim.
 • 23.11.2014 Bola uvoľnená nová verzia pokladničného systému Septim 3.1.69.360
  Tento release obsahuje predovšetkým kompletnú podporu pre alergény, ďalej potom kompletnú podporu pre burzu objednávok a okrem toho celý rad vylepšení v oblasti skladov a operácií s účtami v pokladni. Podrobnosti k dispozícii tu.
 • 18.8.2014 Pokladničný systém Septim 3.1 má novú verziu 3.1.68.350
  Tento malý release prináša úpravu podpory pre e-stravenky a podporu nových platobných terminálov. Podrobnosti k dispozícii tu.
 • 13.8.2014 Posilňujeme náš tím.
  Príjmeme nového zamestnanca na pozíciu Špecialista IT. Ďalšie informácie sú k dispozícii tu.
 • 4.5.2014 Dnes bola zverejnená nová verzia pokladničného systému Septim 3.1.66.330
  Opäť s rozsiahlym zoznamom noviniek, drobných zmien a vylepšení. Podrobnosti nájdete tu.
 • 8.4.2014 Dnešným dňom bola ukončená podpora operačného systému Windows XP.
  Pre zákazníkov, ktorí tento operačný systém naďalej využívajú sme pripravili zoznam doporučení.
 • 15.11.2013 Pokladničný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.65.320
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 19.9.2013 Bola uvoľnená nová verzia pokladničného systému Septim 3.1
  Pre ďalšie informácie kliknite tu.
 • 27.5.2013 Dokončili sme akvizíciu spoločnosti Spectu a zaradili sme nové inovatívne produkty do našej ponuky.
  Viac informácií nájdete na Spectu s.r.o..
 • 17.5.2013 Aktualizujte Pokladničný systém Septim 3.1 na poslednú verziu 3.1.63.300
  Tento release prináša podporu skladových operácií zadávaných pokladňou a práce s výpismi z banky. Ďalej bolo pridané napojenie na hotelový systém Previo a recepčný systém CasiLogic. Ďalšie informácie tu
 • 19.2.2013 Reštauračný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.62.290
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 27.12.2012 Aktualizácia DPH 15%/21%
  Upozorňujeme, že úprava pokladničného systému Septim, ktorá umožní automatickú zmenu DPH na nové sadzby je pre zákazníkov s uhradeným aktualizačným poplatkom už pripravená.
 • 5.12.2012 Zmena DPH informácie
  Dovoľujeme si Vás informovať o spôsobe a podmienkach získania aktualizácie pokladničného systému Septim v súvislosti s plánovanou zmenou sadzieb DPH. Nutná aktualizácia bude zverejnená na našich www stránkach v priebehu decembra, a to v závislosti na priebehu legislatívneho procesu. O tejto skutočnosti budete informovaní emailom.
 • 4.12.2012 Reštauračný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.61.280
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 26.9.2012 Reštauračný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.60.265
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 20.9.2012 Výstava FOR GASTRO&HOTEL 2012
  Dovoľujeme si Vás pozvať na prehliadku našej expozície na veľtrhu FOR GASTRO 2012, ktorý sa koná na výstavišti v Prahe Letňanoch v dňoch 4. - 7. 9. 2012. Nájdete nás v spoločnom stánku s Asociáciou hotelov a reštaurácií ČR.
 • 21.8.2012 Reštauračný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.59.260
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 31.7.2012 Reštauračný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.58.255
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 8.6.2012 Reštauračný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.57.250
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 1.6.2012 Výber nových referencií
  Pokladničný systém Septim si v tomto roku zvolili napríklad tieto podniky: La Bottega Finestra Praha, La Finestra Praha, Club Xanadu Jihlava, Cavalli club Praha, Dubina Domažlice, Coa restaurant Praha, BlueOrange Praha, Golf Lipiny Karviná, Café Traverza Praha, Aromi Praha, Bellevue Praha a ďalších 30 reštaurácií a jedální. Ďakujeme.
 • 20.5.2012 Elektronický jedálny lístok pre iPad
  Na základe uzatvoreného partnerstva so spoločnosťou Spectu s.r.o. zaraďujeme do našej ponuky nový produkt - Elektronické jedálne lístky pre iPad. Podrobnosti nájdete tu
 • 13.4.2012 Nová právna forma spoločnosti ASW Systems a.s.
  Ku 13.4.2012 došlo k zápisu fúzii zlúčením spoločnosti ASW Systems, s.r.o., IČ 25725611, so spoločnosťou ASW Systems Group a.s. Všetko imanie spoločnosti ASW Systems s.r.o.,jej práva a povinnosti zo zmluvných vzťahov prešli na nástupnickú spoločnosť s obchodným menom ASW Systems a.s.
 • 1.4.2012 Pokladničný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.56.245
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 30.1.2012 Reštauračný systém Septim 3.1 má novú verziu 3.1.55.240
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 6.1.2012 Nové vlastnosti
  Využívate všetky výhody pokladničného systému Septim ? Pripravili sme pre Vás súpis noviniek, ktoré sme uvolnili v roku 2011.
 • 16.12.2011 Zmena sídla
  Od dnešného dátumu Vás radi privítame v moderných priestoroch SAP business centra na adrese Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5. Telefónne kontakty zostávajú bezo zmien.
 • 13.12.2011 Aktualizácie DPH k dispozícii
  Pripravili sme pre vás aktualizáciu systému Septim v súvislosti so zmenou zníženej sadzby DPH na 14%.
 • 9.12.2011 Maurerov výber GRAND RESTAURANT
  Na svete je nové číslo tohoto unikátneho sprievodcu po našich reštauráciách. Celá tretina nehotelových reštaurácií z TOP 100 používa pokladničný systém Septim! Ďakujeme.
 • 10.11.2011 Pokladničný systém Septim 3.1 má novú verziu - 3.1.54.235.
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného a reštauračného systému Septim 3.1.
 • 8.11.2011 Zmena sídla
  K 1.1.2012 meníme sídlo našej spoločnosti. Od tohoto dátumu Vás radi privítame v moderných priestoroch SAP business centra na adrese Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5. Telefónne kontakty zostávajú bezo zmien.
 • 10.10.2011 Významný zákazník
  Podpísali sme dohodu o spolupráci so spoločnosťou GASTRO GROUP, ktorá prevádzkuje 15 významných reštaurácií a hotelov. Medzi najznámejšie patria La Bodeguita del Medio, La Casa Argentina a U Orloje.
 • 30.9.2011 Pokladničný systém Septim 3.1 má novú verziu - 3.1.53.230.
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného a reštauračného systému Septim 3.1.
 • 12.9.2011 Počet inštalácií pokladničného systému Septim presiahol hodnotu 1000
  Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme se na nové inštalácie. Z nových inštalácií vyberáme napríklad Black Dogs Cantina, Beroun, Penzion Ovčárna, Hospůdka U Štěpána, Petrovice u Sušice
 • 30.8.2011 Nová verzia pokladničného systému Septim - 3.1.52.225.
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného a reštauračného systému Septim 3.1.
 • 22.7.2011 Nová verzia pokladničného systému Septim - 3.1.51.215.
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu programu Septim 3.1.
 • 1.7.2011 Sťahovanie Slovenskej pobočky
  Od 1.7.2011 sídli naša Slovenská pobočka v nových priestoroch v Bratislave. Nová adresa je Dvojkrížna 49, Bratislava. Telefónne kontakty zostávajú bezo zmeny.
 • 1.3.2011 Sťahovanie Moravskej pobočky
  Od 1.3.2011 sídli naša moravská pobočka v nových priestoroch v Olomouci. Nová adresa je Werichova 1, Olomouc. Telefónne kontakty zostávajú bezo zmeny.
 • 1.11.2010 Šetríme Váš čas
  Predstavujeme revolučnú novinku v zadávaní dodacích listov. Táto nová vlastnosť umožní ušetriť až 80% času, ktorý musí prevádzkar stráviť prepisovaním dodacích listov do pokladničného systému. Evidencia skladového hospodárstva se tým stáva výrazne jednoduchšia a efektívnejšia. V prípade záujmu o prezentáciu kontaktujte naše obchodné oddelenie na adrese obchod@septim.sk
 • 1.6.2010 Septim v Hooters
  Prvá prevádzka amerického raťazca reštaurácií Hooters sa rozhodla pre Septim. Ďakujeme. http://www.hooters.cz/
 • 15.5.2010 Septim v RiverParku, Bratislava
  Gastronomické prevádzky v novom bratislavskom komplexe RiverPark budú používať pokladničný systém Septim. Ďakujeme! http://www.riverpark.sk/
 • 10.3.2010 SaSaZu a Septim
  Unikátna reštaurácia a klub v Prahe se rozhodli pre Septim. Ďakujeme! http://www.sasazu.com/
 • 6.1.2010 Výstava Salima/Inteco
  Dovoľujeme si Vás pozvať na prehliadku našej expozície na veľtrhu Salima/Inteco, ktorý sa koná na brnenskom výstavisku v dňoch 2. - 5. 3. 2010
 • 1.12.2009 Zmena DPH
  Sú pre Vás pripravené príslušné aktualizácie.
 • 1.9.2009 850 užívateľov Septim
  Počet užívateľov pokladničného systému prekročil 850! Ďakujeme
 • 20.5.2009 KV Aréna, Karlovy Vary
  Na riadenie gastronomického úseku novo otváranej multifunkčnej arény v Karlových Varoch bol vybraný Septim! Ďakujeme. http://www.kvarena.cz/
 • 15.2.2009 The Augustin hotel
  Hotel Augustin ze skupiny Rocco Forte se rozhodl pro hotelový systém PROTEL!
 • 1.2.2009 PragueFoodFestival 2009
  Sme partneri jedinečnej gastronomickej akcie. Príďte se pozrieť na elitu českej gastronómie. Viac informácií na www.praguefoodfestival.cz
 • 12.12.2008 PF2009
  Ďakujeme našim váženým zákazníkom za priazeň a prajeme im mnoho úspechov aj v roku 2009
 • 10.12.2008 EURO na Slovensku
  Systém Septim bude pripravený na prechod na Euro. Pre získanie bližších informácií kontaktujte naše obchodné oddelenie.
 • 10.10.2008 Výstava HORECA
  Dovoľujeme si Vás pozvať na prehliadku našej expozície na veľtrhu HORECA, ktorý sa koná vo Veľtržnom paláci v Prahe v dňoch 4. - 6. 11. 2008
 • 10.9.2008 Noví užívatelia Septim
  Turnerova chata, Šumava; Charlie´s street, Brno; Club Labyrint, Pardubice, Na Staré poště, Jilemnice, Volcano komplex, Praha, Černohorský sklep, Brno; La Primavera, Praha; Sotto Ponte, Poděbrady; Sushi point, Praha; Lehká hlava, Praha; Jan Paukert, Praha, La Céleste, Praha a mnoho ďalších.
 • 20.8.2008 Hotelový systém protel PMS v Českej republike!
  Spoločnosti ASW Systems Group a.s. sa stali výhradným distribútorom hotelového systému PROTEL v Českej republike. Tento systém už v ČR používa napríklad hotel andel's Hotel Praha, angelo Hotel Praha, Savoy Hotel Praha a ďalší. Viac informácií o systéme nájdete na www.protel.net
 • 16.7.2008 Nad Prahou vyšla nová hviezda
  Nová inštalácia Septim v Richterovej ville. viac tu a a tu.
 • 1.7.2008 Noví užívatelia Septim
  Golf Beřovice; Špindlerovská hospoda; Restaurace Historie, Praha; U Bílé Labutě, Lysá n/L; Hotel Mezní Louka, Restaurace Na Dolejší, Praha
 • 28.5.2008 Septim v EDENE !
  Nový futbalový štadión v Edene sa otvoril a Septim je pri tom. V 11 jednotkách rýchleho občerstvenia je nainštalovaných viac ako 60 dotykových pokladní.
 • 20.5.2008 720 zákazníkov
  Počet užívateľov pokladničného systému prekročil 700! Ďakujeme
 • 9.5.2008 Futbalový turnaj 2008
  Víťazom futbalového turnaja sa stal tím z reštaurácie Caffé Italia a obhájil tak minuloročný titul.
 • 26.2.2008 Futbalový turnaj 2008
  Tohtoročný ročník futbalového turnaja sa uskutoční v krytej hale FC Zličín dňa 8.5.2008 od 10:00. Prihlášky družstiev zasielajte na email obchod@septim.cz
 • 1.2.2008 Salima/Inteco 2008
  Dovoľujeme si Vás pozvať na prehliadku našej expozície na veľtrhu Salima/Inteco, ktorý sa koná na brnenskom výstavisku v dňoch 4.3.-7.3.2008.
 • 15.12.2007 Zmena DPH
  V sekcii Na stiahnutie/Pre zákazníkov je k dispozícii dokumentácia ku zmene zníženej sadzby DPH na 9% pre Septim 3.1., pre Septim 2.1 a pre hotelový systém HOTLINE.
 • 2.3.2007 G+H Brno
  Navštívte nás na gastronomickom veľtrhu G+H na brnenskom výstavisku, ktorý se koná v dňoch 27.-29.3.2007. Srdečne Vás pozývame do pavilónu A2 na stánok č.009.
 • 27.02.2007 600 zákazníkov
  Pokladničný systém septim dosiahol 600 inštalácií. Od tej doby dochádza k jeho neustálemu zdokonaľovaniu a prispôsobovaniu náročnej gastronomickej prevádzke.