Úvod » ASW Systems Slovakia s.r.o. » U nás sa stále niečo deje
O spoločnosti
O spoločnosti

U nás sa stále niečo deje

 • 18.3.2022 Bol uvoľnený release 4.1.33 - Prechod na verziu 4.1.33 vyžaduje aktualizáciu databázového servera PostgreSQL na verziu 13. Na aktualizáciu databázy je potrebná aj nová verzia nástroja ApplyAPF. Od verzie 4.1.33 sú opäť plne funkčné pluginy Optima a Glory. Platobný terminál na príjem hotovosti „Glory“ teraz podporuje aj používanie cudzej meny. V Manažérovi bol do zobrazenia jednotlivých skladových operácií pridaný nový stĺpec na evidenciu používateľov, ktorí vytvorili záznamy. Pre účty platené pomocou Qerka je teraz možné nastaviť tlač účteniek na pokladničných tlačiarňach. Niektoré ďalšie vylepšenia boli urobené aj pre PianoPOS a Eshop. Viace informácií.
 • 23.12.2022 Bol uvoľnený release 4.1.32 - V release 4.1.32 bol vylepšený ukazovateľ stavu priebehu niektorých operácií - napr. pri prepočte skladov medzi iventúrami, pri domarkovaní otvorených impulzov a pri domarkovaní objednávok jedál. V Kase je teraz možné zadať vklad na konto priamo v otvorenom účte a nie je už potrebné kvôli vloženiu peňazí na konto otvorený účet opúšťať. Bol vykonaný celý rad zmien v aplikácii WebCare - napr. optimalizácia procesu registrácie zákazníka, možnosť zobrazenia zákazníckych bonusov, dát z CRM programov a voucherov zákazníka, doplnená podpora virtuálnych kariet. Na orezanie dát už nie je potrebné mať k okamihu orezania vytvorenú jednu spoločnú inventúru pre všetky sklady. Bola vykonaná optimalizácia rýchlosti zobrazovania niektorých dát v Manažéri a rad ďalších úprav a vylepšení. Viace informácií.
 • 11.8.2021 Bol uvoľnený release 4.1.31 - V release 4.1.31 došlo k niekoľkým úpravám, ktoré sa týkajú práce s dodacími listami. Bolo pridaných niekoľko nových funkcií do Qerko pluginu. V rámci exportu a importu receptúr sa po novom spolu s receptúrami môžu prenášať aj Všeobecné skupiny receptúr, Názvy receptúr a Alergény. Do PianoPOS bola implementovaná podpora cenových kategórií. Optimalizovala sa rýchlosť vykonávania niektorých operácií v Kase aj v Manažérovi a rada ďalších vylepšení. Viace informácií.
 • 29.3.2021 Bol uvoľnený release 4.1.30 - V release 4.1.30 bola vykonaná najmä celá rada úprav týkajúcich sa fungovania Eshopu. Ďalšie vylepšenia sa týkajú skladového hospodárstva - napríklad pribudla možnosť dvojfázového nastavovania príznaku skontrolované pri prevodoch medzi skladmi, nová funkcia na obmedzenie skladových položiek použitých v inventúre, pokiaľ neboli od minulej inventúry používané, bola vykonaná optimalizácia rýchlosti výpočtu skladových cien. Tiež bol vytvorený nový spôsob napojenia Septim na PMS Protel, vylepšená funkcia našepkávača v aplikácii Manažér a ďalšie. Viace informácií.
 • 20.1.2021 Bol uvoľnený release 4.1.29 - V release 4.1.29 sú obsiahnuté najmä úpravy pre WebCare. Napríklad pribudla možnosť zobrazovania denných ponúk v eshope s využitím jedálnička nadefinovaného v Septime. Je tu dostupný aj nový plugin Liftago, umožňujúci objednať si dodanie produktov z eshopu touto taxi službou. V PianoPOS je teraz možné používať automatické otváranie a uzatváranie pokladní a definovať ponuky produktov pomocou všeobecných skupín receptúr namiesto doteraz využívaných skupín receptúr 4. Niekoľko nových zaujímavých funkcií bolo pridaných aj pre aplikáciu Kasa. Viace informácií.
 • 8.10.2020 Bol uvoľnený release 4.1.28 - V release 4.1.28 sa pridala k dodacím listom väzba na stredisko, takže už je teraz možné užívateľom plne obmedziť prístup k dodacím listom len z určitých stredísk. Dodávateľa v skladoch je možné nastaviť „globálne“, alebo obmedziť ich používanie len pre konkrétne stredisko. Do Cenníku dodávateľských skladových položiek bola tiež pridaná väzba na stredisko a je teda novo možné zadávať rôzne ceny pre jednotlivé strediská. V definíciách tlačových zostáv pre pokladňu pribudol nový typ prvku „DynSQL Podmienka“ umožňujúci vytvárať podmienky s použitím užívateľských SQL funkcií. Mnoho linuxových inštalačných balíkov pre Septim služby a aplikácie bolo prepracovaných pre ľahšiu inštaláciu a konfiguráciu. Bol vytvorený nový plugin „Modifikátory s premenlivou cenou“. A mnoho ďalších úprav.Viace informácií.
 • 25.5.2020 Bol uvoľnený release 4.1.27 - Release 4.1.27 obsahuje najmä ďalšie rozšírenie možností aplikácie WebCare v Septim 4.1. Po novom je možné parametrizovať proces registrácie zákazníka, boli doplnené funkcie na dobíjanie zákazníckeho konta, výmenu a zablokovanie zákazníckej karty. Ďalšou významnou novinkou je aplikácia „Výdajná aplikácia pre infodisplej“, slúžiaca pre výdaj objednaných jedál v jedálňach s podporou plne grafických displejov. Ďalej boli urobené úpravy niektorých súčastí aplikácie Kasa tak, aby ju bolo možné nakonfigurovať ako samoobslužný terminál pre vklady na zákaznícke konta. Pribudla možnosť používať aplikáciu Qerko aj na prevádzkach používajúcich replikácie. Boli urobené ďalšie vylepšenia v importe dodávateľských cenníkov a ďalšie drobné zmeny.Viace informácií.
 • 9.12.2019 Bol uvoľnený release 4.1.26 - Release 4.1.26 obsahuje najmä úpravy týkajúce sa eshopu: platbu pomocou aplikácie Qerko, podporu pre zadanie objednávky s platbou na mieste a ďalšie drobné vylepšenia.Viace informácií.
 • 9.12.2019 Bol uvoľnený release 4.1.25 - Release obsahuje plne responzívnu webovú aplikáciu Webcare, ktorá podporuje správu používateľského profilu s prehľadmi transakcií zákazníckeho konta a konzumácie. Ďalej obsahuje objednávkový terminál pre jedálne, vrátane podpory touch terminálu a prihlasovanie zákazníckou kartou. Release ďalej okrem iného prináša aj nový plugin „Anketa spokojnosti zákazníkov“, umožňujúci konfigurovať používateľský dotazník s vlastnými otázkami aj vytvoriť dotazník na základe konzumácie zákazníka. Zákazníci vypĺňajú anketu pomocou dotykového displeja.Viace informácií.
 • 9.12.2019 Bol uvoľnený release 3.1.84 - Relese prináša najmä podporu pre slovenskú online fiškalizáciu tržieb EKasa. Viace informácií.
 • 9.12.2019 Bol uvoľnený release 4.1.24 - Relese prináša najmä plugin pre podporu systému riadenie kuchyne KDS QSR Automations a rozšírení pluginu pre podporu slovenské fiškalizácie EKasa. Viace informácií.
 • 23.9.2019 Bol uvoľnený release 4.1.23 - Tento release prináša najmä nový plugin pre podporu platobné aplikácie Qerko. Viace informácií.
 • 7.8.2019 Bol uvoľnený release 4.1.22 - Release prináša nový plugin „EKasaSK“ poskytujúci podporu pre nový spôsob evidencie tržieb Slovensku. Ďalej bola významným spôsobom upravená práca s dodacími listami. Administrácia dodacích listov bola rozdelená na pripravované a naskladnené. Toto rozdelenie umožňuje pripravovať dodacie listy vopred, bez toho, že by sa okamžite premietli do stavu zásob. Dodacie listy ďalej novo používajú štandardné číselné rady. Interné objednávky novo podporujú vkladanie receptúr a vkladanie položiek na základe šablóny dodávateľskej objednávky. Boli zavedené interné skupiny dodávateľských skladových položiek a dodávateľské skladové položky boli rozšírené o nové vlastnosti. Viac informácií.
 • 1.4.2019 Bol uvoľnený release 4.1.21 - Release prináša tri nové pluginy: Plugin pre komunikáciu s platobným terminálom Glory CI-10, plugin pre komunikáciu so systémom riadenia kuchyne QSR a plugin umožňujúci riadenie prístupu k nastavovaniu stavov spracovania u jednotlivých typov skladových operácií. Ďalej bol implementovaný XML import cenníkov dodávateľských skladových položiek. Viac informácií.
 • 2.1.2019 Bol uvoľnený release 4.1.20 - Medzi hlavné zmeny v release 4.1.20 patrí podpora hotelového systému Optima, ďalej bola implementovaná základná podpora pre užívateľsky konfigurovateľné exporty, importy a transformácie. K dispozícii je nový preddefinovaný export a import receptúr. Viac informácií.
 • 23.11.2018 Bol uvoľnený release 3.1.83 - Relese prináša najmä podporu pre platobný terminál VUB (SK) a UniCreditBank (CZ) a tiež jedno vylepšenie v konfigurácii objednávanie jedál. Viac informácií.
 • 1.11.2018 Bol uvoľnený release 4.1.19 - Medzi hlavné zmeny v release 4.1.19 patrí možnosť definovať zvláštne číselné rady pre fiskalizované a nefiskalizované účty, novo je povolené vykonávať finančné operácie aj pred uzávierkou peňažné pokladne. Bola implementovaná podpora pre platobný terminál VUB SK. Viac informácií.
 • 15.10.2018 Bol uvoľnený release 4.1.18 - Release prináša podporu pre synchronizačný režim externých PianoPOS pokladníc. Bola implementovaná podpora JPOS tlačiarní, ďalšie úpravy súvisiace s podporou pre chránené vážené položky a základná podpora pre nový WebCare. Viac informácií.
 • 31.8.2018 Bol uvoľnený release 4.1.17 - Medzi hlavné zmeny v tomto release patrí podpora pre chránené vážené položky WELMEC 2.2 a podstatná aktualizácia anglickej lokalizácie. Viac informácií.
 • 11.7.2018 Bol uvoľnený release 4.1.16 - Release prináša najmä podstatné prepracovanie spôsobu definície doplnkov. Ďalej obsahuje novú funkcionalitu súvisiacú s pravidlami GDPR - anonymizáciu zákazníkov a zvláštne oprávnenia pre zobrazenie centrálnych zákazníkov Banky. Bola vylepšená práca s inventúrami, kedy pri označenie inventúry ako skontrolované je možné skladové položky v inventúre, ktoré neboli od predchádzajúcej skontrolované inventúry použité, nastaviť ako nepoužívané. Viac informácií.
 • 15.5.2018 Bol uvoľnený release 3.1.82 - Release prináša implementáciu tokenu do interface hotelového systému MEWS a novú funkcionalitu súvisiacú s pravidlami GDPR - anonymizáciu zákazníkov a zvláštne oprávnenia pre zobrazenie centrálnych zákazníkov Banky. Viac informácií.
 • 3.4.2018 Bol uvoľnený release 4.1.15 - Release prináša nový CRM + program „Zľava na konto“. Ďalej boli rozšírené možnosti tlače, kde je možné definovať tlačové prvky, ktoré ako zdroj údajov používajú používateľskú funkciu definovanú v tlačovom prvku. Bola vylepšená podpora pre protokol KasBig a rozšírená podpora pre komunikáciu s hotelovým systémom Protel. Viac informácií.
 • 9.3.2018 Bol uvoľnený release 3.1.81 - Release prináša podporu automatických modifikátorov a rozšírenie možnosti definovať funkcie ako dátový zdroj pre prvky tlačových zostáv. Viac informácií.
 • 5.3.2018 Bol uvoľnený release 4.1.14 - V release 4.1.14 bola implementovaná základná podpora pre retail. Receptúram je možné nastaviť jednotky, obsah a pevný podiel. Bol implementovaný základ podpory pre WELMEC 2.2. Ďalej bol upravený tlač účtenky, kde bol súhrn daní presunutý zo spoločnej pätičky do novej vlastnej tlačovej sekcie. Viac informácií.
 • 26.2.2018 Bol uvoľnený release 4.1.13 - Release obsahuje nový CRM + program UnicodeBMS na podporu autorizácie účtov v externom autorizačnom centre bonusového systému Unicode. Do kasy bola implementovaná podpora pre nový komponent umožňujúci volanie nadefinovanej SQL funkcie.Viac informácií.
 • 4.1.2018 Bol uvoľnený release 4.1.12 - Release prináša rozšírenú podporu Banky. Tiež boli zavedené typy obecných skupín, ktoré umožnia lepšie klasifikovať obecné skupiny podľa spôsobu ich použitia. Súčasťou release sú dva nové CRM programy: CRM Narodeninová zľava a CRM X-tá receptúra v akcii. Bola implementovaná podpora pre aplikáciu PriceChecker. EET v ČR podporuje nový režim pre neplatca DPH, v ktorom sa do EET neodosielajú základy daní.Viac informácií.
 • 4.1.2018 Bol uvoľnený release 3.1.80 - Release rieši pridanie ďalších funkcií, ktoré je možné používať v rámci banky na klientoch Septim 4.1. Do podpory pre EET v ČR bol pridaný režim pre neplatca DPH, v ktorom sa do EET neodosielajú základy daní.Viac informácií.
 • 19.10.2017 Bol uvoľnený release 3.1.79 - Release rieši pridanie možnosti používať banku aj v rámci klientov so Septim 4.1, pridáva podporu pre nový platobný terminál, rozširuje možnosti nastavenia fiškalizácie na slovenských databázach.Viac informácií.
 • 25.5.2017 Bol uvoľnený release 3.1.78 - Release rieši ďalšie funkcie týkajúce sa elektronickej fiskalizácie, pridáva podporu pre nový typ čítačky kariet, podporu pre Zľavomat, vylepšuje podporu pre hotelový systém Protel a rieši zmeny v zákazníckých funkciách.Viac informácií.
 • 19.11.2016 Bol uvoľnený release 3.1.77 - release rieši dokončenie podpory pre elektronickú fiskalizaci. Viac informácií.
 • 29.10.2016 Bol uvoľnený Release 3.1.76 - release pridáva podporu pre elektronickú fiskalizaci vkladov na kontá a prácu s kontami mimo pokladnicu. Zároveň pridáva možnosť stornovať fiskalizovaný účet cez aplikáciu Manažér. Viac informácií.
 • 26.10.2016 Bol uvoľnený Release 3.1.75 - tento release prináša podporu pre elektronickú fiskalizaci tržieb u účtov. Viac informácií.
 • 4.4.2016 Bol uvoľnený Release 3.1.74 - táto aktualizácia rieši zmeny rozhrania niekoľkých hotelových systémov, opravuje drobné nedostatky a vylepšuje výkon niektorých funkcií. Bola dokončená certifikácia ČSOB platobného terminálu a doriešená nová DPH pre slovenské fiškálne moduly. Navyše bolo vytvorených niekoľko drobných vylepšení. Podrobnosti a informácie o ďalších zmenách nájdete tu.
 • 27.11.2015 Bol uvoľnený Release 3.1.73 - v tejto verzii bola rozšírená podpora pre relogin do takmer všetkých pokladničných funkcií súvisiacich s právami, pribudlo rozšírenie možností doblokovania nevyzdvihnutých objednávok pomocou náhradnej receptúry, pridali sme nové používateľské polia v evidencii receptúr a podporu pre CARD-IN (vernostný systém pre herný priemysel od spoločnosti cbData s.r.o.). Podrobnosti a informácie o ďalších zmenách nájdete tu.
 • 30.9.2015 Bol uvoľnený Release 3.1.72 - v tejto verzii bola vyriešená kompatibilita aplikácií s Windows 10. Bola sprehľadnená práca so zálohami za objednávky jedál a rezervácie lekcií. Ďalej bolo vylepšené zabezpečenie prihlasovania užívateľov do systému. Podrobnosti a informácie o ďalších zmenách nájdete tu.
 • 1.7.2015 Bol uvoľnený Release 3.1.71 - medzi novinky patrí najmä nový variant práce s dochádzkou, zásadne bol modifikovaný export a import receptúr a dodacích listov. Webcare bol rozšírený o možnosť zobrazovať obrázky jedál v jedálničkoch aj v burze jedál. Podrobnosti tu.
 • 27.3.2015 Bol uvoľnený Release 3.1.70 prinášajúci podporu pre rezervačný systém RESTU.
  Kontaktujte nás pre aktualizáciu pokladničného systému Vašej prevádzky. Podrobnosti k releasu nájdete na stránkach o Aktualizácia programu Septim.
 • 23.11.2014 Bola uvoľnená nová verzia pokladničného systému Septim 3.1.69.360
  Tento release obsahuje predovšetkým kompletnú podporu pre alergény, ďalej potom kompletnú podporu pre burzu objednávok a okrem toho celý rad vylepšení v oblasti skladov a operácií s účtami v pokladni. Podrobnosti k dispozícii tu.
 • 18.8.2014 Pokladničný systém Septim 3.1 má novú verziu 3.1.68.350
  Tento malý release prináša úpravu podpory pre e-stravenky a podporu nových platobných terminálov. Podrobnosti k dispozícii tu.
 • 13.8.2014 Posilňujeme náš tím.
  Príjmeme nového zamestnanca na pozíciu Špecialista IT. Ďalšie informácie sú k dispozícii tu.
 • 4.5.2014 Dnes bola zverejnená nová verzia pokladničného systému Septim 3.1.66.330
  Opäť s rozsiahlym zoznamom noviniek, drobných zmien a vylepšení. Podrobnosti nájdete tu.
 • 8.4.2014 Dnešným dňom bola ukončená podpora operačného systému Windows XP.
  Pre zákazníkov, ktorí tento operačný systém naďalej využívajú sme pripravili zoznam doporučení.
 • 15.11.2013 Pokladničný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.65.320
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 19.9.2013 Bola uvoľnená nová verzia pokladničného systému Septim 3.1
  Pre ďalšie informácie kliknite tu.
 • 27.5.2013 Dokončili sme akvizíciu spoločnosti Spectu a zaradili sme nové inovatívne produkty do našej ponuky.
  Viac informácií nájdete na Spectu s.r.o..
 • 17.5.2013 Aktualizujte Pokladničný systém Septim 3.1 na poslednú verziu 3.1.63.300
  Tento release prináša podporu skladových operácií zadávaných pokladňou a práce s výpismi z banky. Ďalej bolo pridané napojenie na hotelový systém Previo a recepčný systém CasiLogic. Ďalšie informácie tu
 • 19.2.2013 Reštauračný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.62.290
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 27.12.2012 Aktualizácia DPH 15%/21%
  Upozorňujeme, že úprava pokladničného systému Septim, ktorá umožní automatickú zmenu DPH na nové sadzby je pre zákazníkov s uhradeným aktualizačným poplatkom už pripravená.
 • 5.12.2012 Zmena DPH informácie
  Dovoľujeme si Vás informovať o spôsobe a podmienkach získania aktualizácie pokladničného systému Septim v súvislosti s plánovanou zmenou sadzieb DPH. Nutná aktualizácia bude zverejnená na našich www stránkach v priebehu decembra, a to v závislosti na priebehu legislatívneho procesu. O tejto skutočnosti budete informovaní emailom.
 • 4.12.2012 Reštauračný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.61.280
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 26.9.2012 Reštauračný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.60.265
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 20.9.2012 Výstava FOR GASTRO&HOTEL 2012
  Dovoľujeme si Vás pozvať na prehliadku našej expozície na veľtrhu FOR GASTRO 2012, ktorý sa koná na výstavišti v Prahe Letňanoch v dňoch 4. - 7. 9. 2012. Nájdete nás v spoločnom stánku s Asociáciou hotelov a reštaurácií ČR.
 • 21.8.2012 Reštauračný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.59.260
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 31.7.2012 Reštauračný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.58.255
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 8.6.2012 Reštauračný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.57.250
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 1.6.2012 Výber nových referencií
  Pokladničný systém Septim si v tomto roku zvolili napríklad tieto podniky: La Bottega Finestra Praha, La Finestra Praha, Club Xanadu Jihlava, Cavalli club Praha, Dubina Domažlice, Coa restaurant Praha, BlueOrange Praha, Golf Lipiny Karviná, Café Traverza Praha, Aromi Praha, Bellevue Praha a ďalších 30 reštaurácií a jedální. Ďakujeme.
 • 20.5.2012 Elektronický jedálny lístok pre iPad
  Na základe uzatvoreného partnerstva so spoločnosťou Spectu s.r.o. zaraďujeme do našej ponuky nový produkt - Elektronické jedálne lístky pre iPad. Podrobnosti nájdete tu
 • 13.4.2012 Nová právna forma spoločnosti ASW Systems a.s.
  Ku 13.4.2012 došlo k zápisu fúzii zlúčením spoločnosti ASW Systems, s.r.o., IČ 25725611, so spoločnosťou ASW Systems Group a.s. Všetko imanie spoločnosti ASW Systems s.r.o.,jej práva a povinnosti zo zmluvných vzťahov prešli na nástupnickú spoločnosť s obchodným menom ASW Systems a.s.
 • 1.4.2012 Pokladničný systém Septim 3.1 je v novej verzii 3.1.56.245
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 30.1.2012 Reštauračný systém Septim 3.1 má novú verziu 3.1.55.240
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim 3.1.
 • 6.1.2012 Nové vlastnosti
  Využívate všetky výhody pokladničného systému Septim ? Pripravili sme pre Vás súpis noviniek, ktoré sme uvolnili v roku 2011.
 • 16.12.2011 Zmena sídla
  Od dnešného dátumu Vás radi privítame v moderných priestoroch SAP business centra na adrese Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5. Telefónne kontakty zostávajú bezo zmien.
 • 13.12.2011 Aktualizácie DPH k dispozícii
  Pripravili sme pre vás aktualizáciu systému Septim v súvislosti so zmenou zníženej sadzby DPH na 14%.
 • 9.12.2011 Maurerov výber GRAND RESTAURANT
  Na svete je nové číslo tohoto unikátneho sprievodcu po našich reštauráciách. Celá tretina nehotelových reštaurácií z TOP 100 používa pokladničný systém Septim! Ďakujeme.
 • 10.11.2011 Pokladničný systém Septim 3.1 má novú verziu - 3.1.54.235.
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného a reštauračného systému Septim 3.1.
 • 8.11.2011 Zmena sídla
  K 1.1.2012 meníme sídlo našej spoločnosti. Od tohoto dátumu Vás radi privítame v moderných priestoroch SAP business centra na adrese Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5. Telefónne kontakty zostávajú bezo zmien.
 • 10.10.2011 Významný zákazník
  Podpísali sme dohodu o spolupráci so spoločnosťou GASTRO GROUP, ktorá prevádzkuje 15 významných reštaurácií a hotelov. Medzi najznámejšie patria La Bodeguita del Medio, La Casa Argentina a U Orloje.
 • 30.9.2011 Pokladničný systém Septim 3.1 má novú verziu - 3.1.53.230.
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného a reštauračného systému Septim 3.1.
 • 12.9.2011 Počet inštalácií pokladničného systému Septim presiahol hodnotu 1000
  Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme se na nové inštalácie. Z nových inštalácií vyberáme napríklad Black Dogs Cantina, Beroun, Penzion Ovčárna, Hospůdka U Štěpána, Petrovice u Sušice
 • 30.8.2011 Nová verzia pokladničného systému Septim - 3.1.52.225.
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného a reštauračného systému Septim 3.1.
 • 22.7.2011 Nová verzia pokladničného systému Septim - 3.1.51.215.
  Viac informácií o nových vlastnostiach a vylepšeniach nájdete tu. Aktualizujte na najnovšiu verziu programu Septim 3.1.
 • 1.7.2011 Sťahovanie Slovenskej pobočky
  Od 1.7.2011 sídli naša Slovenská pobočka v nových priestoroch v Bratislave. Nová adresa je Dvojkrížna 49, Bratislava. Telefónne kontakty zostávajú bezo zmeny.
 • 1.3.2011 Sťahovanie Moravskej pobočky
  Od 1.3.2011 sídli naša moravská pobočka v nových priestoroch v Olomouci. Nová adresa je Werichova 1, Olomouc. Telefónne kontakty zostávajú bezo zmeny.
 • 1.11.2010 Šetríme Váš čas
  Predstavujeme revolučnú novinku v zadávaní dodacích listov. Táto nová vlastnosť umožní ušetriť až 80% času, ktorý musí prevádzkar stráviť prepisovaním dodacích listov do pokladničného systému. Evidencia skladového hospodárstva se tým stáva výrazne jednoduchšia a efektívnejšia. V prípade záujmu o prezentáciu kontaktujte naše obchodné oddelenie na adrese obchod@septim.sk
 • 1.6.2010 Septim v Hooters
  Prvá prevádzka amerického raťazca reštaurácií Hooters sa rozhodla pre Septim. Ďakujeme. http://www.hooters.cz/
 • 15.5.2010 Septim v RiverParku, Bratislava
  Gastronomické prevádzky v novom bratislavskom komplexe RiverPark budú používať pokladničný systém Septim. Ďakujeme! http://www.riverpark.sk/
 • 10.3.2010 SaSaZu a Septim
  Unikátna reštaurácia a klub v Prahe se rozhodli pre Septim. Ďakujeme! http://www.sasazu.com/
 • 6.1.2010 Výstava Salima/Inteco
  Dovoľujeme si Vás pozvať na prehliadku našej expozície na veľtrhu Salima/Inteco, ktorý sa koná na brnenskom výstavisku v dňoch 2. - 5. 3. 2010
 • 1.12.2009 Zmena DPH
  Sú pre Vás pripravené príslušné aktualizácie.
 • 1.9.2009 850 užívateľov Septim
  Počet užívateľov pokladničného systému prekročil 850! Ďakujeme
 • 20.5.2009 KV Aréna, Karlovy Vary
  Na riadenie gastronomického úseku novo otváranej multifunkčnej arény v Karlových Varoch bol vybraný Septim! Ďakujeme. http://www.kvarena.cz/
 • 15.2.2009 The Augustin hotel
  Hotel Augustin ze skupiny Rocco Forte se rozhodl pro hotelový systém PROTEL!
 • 1.2.2009 PragueFoodFestival 2009
  Sme partneri jedinečnej gastronomickej akcie. Príďte se pozrieť na elitu českej gastronómie. Viac informácií na www.praguefoodfestival.cz
 • 12.12.2008 PF2009
  Ďakujeme našim váženým zákazníkom za priazeň a prajeme im mnoho úspechov aj v roku 2009
 • 10.12.2008 EURO na Slovensku
  Systém Septim bude pripravený na prechod na Euro. Pre získanie bližších informácií kontaktujte naše obchodné oddelenie.
 • 10.10.2008 Výstava HORECA
  Dovoľujeme si Vás pozvať na prehliadku našej expozície na veľtrhu HORECA, ktorý sa koná vo Veľtržnom paláci v Prahe v dňoch 4. - 6. 11. 2008
 • 10.9.2008 Noví užívatelia Septim
  Turnerova chata, Šumava; Charlie´s street, Brno; Club Labyrint, Pardubice, Na Staré poště, Jilemnice, Volcano komplex, Praha, Černohorský sklep, Brno; La Primavera, Praha; Sotto Ponte, Poděbrady; Sushi point, Praha; Lehká hlava, Praha; Jan Paukert, Praha, La Céleste, Praha a mnoho ďalších.
 • 20.8.2008 Hotelový systém protel PMS v Českej republike!
  Spoločnosti ASW Systems Group a.s. sa stali výhradným distribútorom hotelového systému PROTEL v Českej republike. Tento systém už v ČR používa napríklad hotel andel's Hotel Praha, angelo Hotel Praha, Savoy Hotel Praha a ďalší. Viac informácií o systéme nájdete na www.protel.net
 • 16.7.2008 Nad Prahou vyšla nová hviezda
  Nová inštalácia Septim v Richterovej ville. viac tu a a tu.
 • 1.7.2008 Noví užívatelia Septim
  Golf Beřovice; Špindlerovská hospoda; Restaurace Historie, Praha; U Bílé Labutě, Lysá n/L; Hotel Mezní Louka, Restaurace Na Dolejší, Praha
 • 28.5.2008 Septim v EDENE !
  Nový futbalový štadión v Edene sa otvoril a Septim je pri tom. V 11 jednotkách rýchleho občerstvenia je nainštalovaných viac ako 60 dotykových pokladní.
 • 20.5.2008 720 zákazníkov
  Počet užívateľov pokladničného systému prekročil 700! Ďakujeme
 • 9.5.2008 Futbalový turnaj 2008
  Víťazom futbalového turnaja sa stal tím z reštaurácie Caffé Italia a obhájil tak minuloročný titul.
 • 26.2.2008 Futbalový turnaj 2008
  Tohtoročný ročník futbalového turnaja sa uskutoční v krytej hale FC Zličín dňa 8.5.2008 od 10:00. Prihlášky družstiev zasielajte na email obchod@septim.cz
 • 1.2.2008 Salima/Inteco 2008
  Dovoľujeme si Vás pozvať na prehliadku našej expozície na veľtrhu Salima/Inteco, ktorý sa koná na brnenskom výstavisku v dňoch 4.3.-7.3.2008.
 • 15.12.2007 Zmena DPH
  V sekcii Na stiahnutie/Pre zákazníkov je k dispozícii dokumentácia ku zmene zníženej sadzby DPH na 9% pre Septim 3.1., pre Septim 2.1 a pre hotelový systém HOTLINE.
 • 2.3.2007 G+H Brno
  Navštívte nás na gastronomickom veľtrhu G+H na brnenskom výstavisku, ktorý se koná v dňoch 27.-29.3.2007. Srdečne Vás pozývame do pavilónu A2 na stánok č.009.
 • 27.02.2007 600 zákazníkov
  Pokladničný systém septim dosiahol 600 inštalácií. Od tej doby dochádza k jeho neustálemu zdokonaľovaniu a prispôsobovaniu náročnej gastronomickej prevádzke.