Úvod » Poskytneme vám » Konzultácie a školenia
Služby
Služby

Konzultácie a školenia

Novým aj existujúcim zákazníkom ponúkame školiace služby. Cieľom je účastníkom sprostredkovať základné informácie o ovládaní systému a naučiť ich efektívne využívať nástroje, ktoré systém ponúka.

Pre školenia začiatočníkov sa väčšinou využíva skúšobná vzorová databáza, ktorá umožňuje bezpečné vykonávanie skúšobných operácií.

Počet účastníkov pri školení je limitovaný priestorom a zvolenou prezentačnou technológiou, nemal by presiahnuť 5 osôb na jedného školiteľa. Miesto školenia je dohodou, možno využiť priestor v sídle našej spoločnosti.

Webinár

Radi Vám ponúkneme aj školenie formou webináru. Je to forma online školenia, ktorá prebieha prostredníctvom Internetu iba cez webový prehliadač. Ako účastník webináru teda nebudete potrebovať žiadny špeciálny hardvér ani softvér, len svoj vlastný počítač a stabilné pripojenie k internetu.

Školenie je možné rozdeliť do niekoľkých tematických skupín:

Septim - pre začiatočníkov

Školenie je určené pre získanie základných všeobecných znalostí ovládania a používania systému Septim. V rámci školenia sú poslucháči zoznámení s najdôležitejšími vlastnosťami systému Septim, ktoré potrebujú pre svoju každodennú prácu. Po absolvovaní školenia budú účastníci schopní vykonávať rutinné činnosti.

Obsah:

 • Koncepcia systému (Pokladňa, Manažér)
 • Ovládanie Pokladne - blokovanie a práca s účtom, tržby
 • Manažér - zadávanie skladových položiek a receptúr (vr. definície receptúr na pokladňu)
 • Manažér - základné skladové operácie (dodacie listy, prevody medzi skladmi)
 • Manažér - konfigurácia užívateľských práv
 • Manažér - vyhodnocovanie prevádzky
 • Tipy na používanie Septimu - vybrané FAQ

Pre koho je školenie určené

Kurz je určený novým pracovníkom pre prvotné zoznámenie sa s pokladničným systémom.

Septim - efektívne

Školenie je určené pre získanie komplexných vedomostí a zručností potrebných pre efektívnu prácu so systémom Septim. V rámci školenia sú poslucháči oboznámení so všetkými funkciami a vlastnosťami systému Septim, ktoré potrebujú pre svoju každodennú prácu. Po absolvovaní školenia budú účastníci schopní plnohodnotne využívať systém Septim. Predpokladajú sa znalosti na úrovni kurzu Septim pre začiatočníkov.

Obsah:

 • Manažér, pokladňa - rozdiely medzi Septim 2.1 a Septim 3.1
 • Manažér - užívateľské rozhranie a ovládanie (vyhľadávanie, filtre, exporty dát, tlačové zostavy)
 • Manažér - Sklady (skladová cena, skladová položka, skladová karta, skladové operácie, inventúry, prepočty skladov)
 • Manažér - Zákazníci (evidencia zákazníkov, zákaznícke konta, personálne stravovanie, prednabité karty, bonusy, zľavy, firemné kontá)
 • Manažér - Predaj (receptúry, podreceptúry, predajné ceny, podpora predaja)
 • Manažér - Užívatelia (definície užívateľských práv, skupiny užívateľov)
 • Manažér - Vyhodnocovanie prevádzky (tržby, uzatvorené účty, otvorené účty, štatistiky)
 • Manažér - Konfigurácia pokladne, Voľby - všeobecne
 • Tipy pre používanie Septimu - vybrané FAQ
 • Zaujímavé vlastnosti a ich praktické využitie
 • Ovládanie Pokladne - kompletné ovládanie
 • Základná údržba - zálohovanie, archivácia

Kurz je určený majiteľom, prevádzkovateľom a manažérom reštaurácií.

Septim - skladová evidencia

Školenie je určené k osvojeniu kompletnej problematiky skladového hospodárstva v systéme Septim. Predpokladajú sa znalosti na úrovni kurzu Septim efektívne.

Obsah:

 • Užívateľské rozhranie a ovládanie (vyhľadávanie, filtre, exporty dát, tlačové zostavy)
 • Skladová položka (hlavné i vedľajšie, skupiny, koeficient odpadu)
 • Dodacie listy (vkladanie, automatický import, položky dodacích listov)
 • Výdaje zo skladu (prevody, predaje, predaje pokladňou, znehodnotenie)
 • Búranie a substitúcia
 • Normovanie
 • Inventúra (zakladanie, posun inventúry)
 • Stavy zásob na sklade (aktuálne, minimálne a kritické)
 • Skladová karta
 • Vyhodnocovanie skladov
 • Skladová cena (práca so skladovou cenou, prepočty skladových cien)
 • Prepočty skladov
 • Kontrolná činnosť
 • Problematika čiarového kódu
 • Evidencia trvanlivosti
 • Tipy pre používanie

Kurz je určený skladovým účtovníkom, prevádzkovateľom a manažérom reštaurácií.

Septim - predaj

Školenie je určené k osvojeniu kompletnej problematiky predajnej časti systému Septim. Predpokladajú sa znalosti na úrovni kurzu Septim efektívne.

Obsah:

 • Užívateľské rozhranie a ovládanie (vyhľadávanie, filtre, exporty dát, tlačové zostavy)
 • Tvorba receptúr
 • Problematika podreceptúr (polotovarov)
 • Koeficienty odpadu pri receptúrach
 • Polovičné porcie
 • Tvorba predajných cien
 • Podpora predaja (Šťastné Hodinky, balíčky receptúr, zákaznícke karty, zľavové programy)
 • Zdieľanie receptúr medzi viacerými prevádzkami
 • Definície receptúr na pokladňu

Kurz je určený majiteľom, prevádzkovateľom a manažérom reštaurácií.

Septim - vyhodnotenie prevádzky a bezpečnosť

Školenie je určené k osvojeniu kompletnej problematiky vyhodnocovania a rentability prevádzky s akcentom na otázku bezpečnosti.

Obsah:

 • Uzavreté účty
 • Obraty, tržby
 • Štatistiky
 • Surovinová náročnosť
 • Hospodárenie
 • Kontrolné nástroje
 • Užívateľské oprávnenia

Kurz je určený majiteľom, prevádzkovateľom a manažérom reštaurácií.


Konzultácie

Vedľa štandardizovaných kurzov ponúkame individuálne školenia pre jedného účastníka, ktoré je realizované formou konzultácie. Dĺžka, náplň a štruktúra konzultácie závisí na vopred dohodnutom scenári a v jeho rámci sa veľmi často zohľadňujú interné postupy.

Individuálne konzultácie teda slúžia na objasnenie konkrétnych problémov a situácií, s ktorými si neviete vo svojej databáze pokladničného alebo hotelového systému rady.

Konzultácie môžu prebiehať osobne, telefonicky aj mailom, podľa zložitosti problému a časových možností.

Školení Septim