Úvod » Poskytneme vám » Správa skladovej evidencie
Služby
Služby

Správa skladovej evidencie

Ponúkame Vám spravovanie skladového hospodárstva čiže outsourcing všetkých alebo vybraných činností spojených s evidenciou a vyhodnocovaním skladov .

Vlastná údržba skladového hospodárstva pre Vás nemusí byť z ekonomického hľadiska výhodná. Navyše obnáša starosť s ďalšou pracovnou silou a jej zaškolením. Odovzdajte nám zodpovednosť napríklad za zadávanie dodacích listov, receptúr, inventúr a ich vyhodnotenie. Zbavte sa časti starostí a majte istotu, že odovzdané podklady budú riadne zaznamenané v systéme bez väčšieho časového oneskorenia.

Ak Vás táto služba zaujíma, radi Vám vytvoríme ponuku na základe osobného stretnutia, počas ktorého spoločne vykonáme analýzu Vašich potrieb. Ku kontaktu, prosím, využite tejto emailovej adresy.

Možno sa Vám také obchodné rozhodnutie bude zdať ťažké, ale výsledný stav má viesť k zníženiu nákladov, k sústredeniu sa na iné, pre Vás dôležitejšie, činnosti podniku, a to v záujme jeho konkurencieschopnosti.

Školení Septim