Úvod » Poskytneme vám » Monitoring
Služby
Služby

Monitoring

Snažíme sa problémom predchádzať a preto s Vašim súhlasom na akciách so servisnou zmluvou Maintenance inštalujeme monitoring čiže systém sledovania možných incidentov.

Inštalovaná monitorovacia služba nám umožňuje kontrolovať blížiace sa potencionálne problémy. Na Vašom serveri alebo pokladni, bežiace na operačnom systéme Linux, sledujeme:

  • či disponuje dostatkom voľného miesta,
  • či nedošlo k poškodeniu databázy,
  • životnosť a stav pevného disku pomocou technológie SMART,
  • či neprestalo prebiehať pravidelné zálohovanie,
  • či je stav záložného zdroja v poriadku,
  • či je dostupný a funkčný Webcare,
  • či je dostupná a funkčná Centrálna databáza zákazníkov,
  • rýchlosť odozvy u služieb Webcare a Centrálnej databázy zákazníkov. Ak sa dĺžka odozvy predlžuje, monitoring napomáha problém riešiť skôr, než vznesie sťažnosť prvý zákazník, ktorý službu využíva,
  • a ďalšie služby.

Každý z uvedených príkladov môže na prevádzke pri svojej poruche spôsobiť vážne problémy.

Bežnou súčasťou našich služieb je nielen samotný monitoring, ale najmä aktívne riešenie varovných signálov. Ak sme o možnom probléme informovaní, bezodkladne Vás o ňom informujeme a sme pripravení v rámci Vašej objednávky servisných služieb problém tiež začať riešiť.

Pokiaľ máte záujem o zaradenie do monitoringu, kontaktujte naše servisné oddelenie.

Školení Septim