Úvod » Poskytneme vám » Hosting
Služby
Služby

Hosting

Pre niektoré z dodávaných služieb, ako je Centrálny CRM, Webcare alebo Reporty ponúkame spoľahlivý hosting.

Službu poskytujeme formou virtuálneho serverhostingu, pri ktorom Vám prenajmeme virtuálny server, teda nie fyzický, ktorý umožní zdieľanie fyzického servera a dosiahnutie zaujímavej ceny za prenájom.

Službu hostingu ponúkame k vybraným službám automaticky a je na Vás, či dáte prednosť svojmu hardwarovému riešeniu alebo našej ponuke s garantovanou dostupnosťou služby .

Školení Septim