Úvod » Hľadáte riešenie... » Pokladničný systém pre fitness
Riešenia
Riešenia

Pokladničný systém pre fitness

Septim Fitness je informačný systém pre vedenie a správu športových, relaxačných či wellness centier, solárných štúdií alebo iných klubov, založených na klubovom členstve.

Zmyslom každého klubového členstva sú z pohľadu prevádzkovateľa spokojní hostia a z pohľadu hostí možnosť čerpať členské výhody. Pre dosiahnutie cieľov hrá nevyhnutnú úlohu CRM systém, ktorý je do informačného systému integrovaný.

Systém Septim Fitness je komplexný nástroj, ktorý poskytuje aktuálne informácie o športovom dianí v klube. Jeho chrbticou je modul CRM, ktorý zaistí detailnú prácu so Zákazníkmi, Cenovými kategóriami a členskými výhodami, vrátane permanentiek. Práca so zákazníkmi umožňuje individuálne nastavenie cien alebo zliav na jednotlivé aktivity a ponúka jasný prehľad o návštevách, využívaných aktivitách, zakúpenom tovare aj detailný prehľad o všetkých uskutočnených platbách. Súčasťou modulu CRM sú špeciálne kontá pre firemných zákazníkov, ktoré prehľadne evidujú všetkých zákazníkov danej firmy a pokiaľ je to potrebné, umožní aj individuálne nastavenia.

Systém umožňuje správu cvičebných lekcií, teda konkrétnych poskytovaných služieb podľa časového harmonogramu, v definovanej kapacite a prideleným lektorom. Pomocou lekcií je možné zostaviť cvičebné rozvrhy. Modul lekcie tiež obsahuje rozhranie na prepojenie s on-line rezervačným systémom (pozn. on-line rezervačný systém nie je súčasťou Septim Fitness, je tvorený na zákazku podľa želania zákazníka).

Pre potreby prevádzky športových centier je k dispozícii rada ďalších funkcií a podpora hardvéru ako napríklad turnikety a parkovacie závory.