Úvod » Hľadáte riešenie... » Pokladničný systém pre jedáleň
Riešenia
Riešenia

Pokladničný systém pre jedáleň

Závodné stravovanie má špecifické požiadavky a preto sme pokladničný systém prispôsobili a zložili z takých modulov, aby plne vyhovoval. Podľa potrieb sa môžete sami rozhodnúť, či ho rozšírite napríklad o skladové hospodárstvo, normovanie alebo vôbec.

Stravovací systém Septim Jedáleň podporuje režim ako bezobjednávkového, tak objednávkového predaja a školských jedální.

Stravníkom ponúkame rôzne možnosti objednávania stravy tak, aby sme im proces objednania čo najviac spríjemnili. Komfort im doprajeme aj tým, že im umožníme v systéme využívať ich zamestnanecké karty, iné nebude treba! Septim vďaka tomu dokáže pomerne rýchlo spracovať prehľadné podklady pre zrážky zo mzdy a vyúčtovanie stravného. Pokiaľ nebudú vyhovovať prednastavené reporty dát, je možné upraviť výstupy na mieru. Pracovník stravovacej prevádzky má uľahčenú prácu a môže sa venovať zákazníkom alebo výrobe.

Septim podporuje prácu s nastavením rôznych cenových hladín, daňových a nedaňových dotácií stravovacieho režimu.

Predaj doplnkového a váženého sortimentu je v kantínach a prevádzkach závodného stravovania nevyhnutnou súčasťou. Inštaláciou čítačky čiarového kódu alebo priame napojenie váhy do pokladničného systému pomáhame rýchlejšie odbaviť zákazníkov a znížiť chybovosť pri blokovaní tovaru. Predaj tovaru môže byť okamžite naviazaný na sklad a umožniť tak okamžitú kontrolu zásob.

U stravníkov sa definuje aj spôsob účtovania, napríklad kreditné či debetné kontá, zrážky zo mzdy apod. Tovar je možné samozrejme predávať aj stravníkom, ktorí v systéme evidovaní nie sú. Obecne platí, že obmedzením toku hotovosti se minimalizuje riziko podvodov. Je praxou preverené, že dôjde tiež k zefektívneniu a zrýchleniu prevádzky jedálne.