Úvod » Produktové portfolio ASW Systems a.s. » Pokladničný systém Septim » Septim - Pokladňa
Produkty
Produkty

Septim - Pokladňa

V pokladničnej aplikácii, zjednodušene povedané, obsluha vykonáva všetky bežné transakcie, ktoré súvisia s obslúžením hosťa. Modul Pokladňa je prispôsobený tak, aby poskytol maximálne rýchle, intuitívne a jednoduché ovládanie. Obsluha je schopná používať pokladňu takmer ihneď po pomerne krátkom zaškolení.

Obsluha pomocou pokladne vytvára vyúčtovanie konzumácie a služieb, zadáva požiadavky do kuchyne a súčasne blokovaním ihneď odťažuje tovar zo skladu.

Aplikácia umožňuje radu funkcií. Nie je nutné ich na tomto mieste všetky vymenovať, ale uistiť Vás, že žiadna z dôležitých funkcií nie je opomenutá a že Vám poskytne potrebnú a hlavne stabilnú podporu.

Z prevádzkového hľadiska je možné ovládanie pokladničného modulu presne prispôsobiť konkrétnemu druhu a veľkosti prevádzky. Požiadavky na funkcie, vzhľad aj možnosti pokladne sú iné pri reštaurácii, jedálni, fast foode, kaderníctve či bistre. Individuálne nastavenie pokladne sa prevádza pri inštalácii pokladničného systému.

Pokladničné transakcie je možné limitovať podľa oprávnení obsluhy, čo je z manažérskeho i bezpečnostného hľadiska nesmierne dôležité.

Pokladničný systém Septim môže byť využitý aj ako registračná pokladňa.

Vzhľadom k tomu, že každá prevádzka má odlišné požiadavky na pokladničnú aplikáciu, existuje niekoľko verzií funkcionalít pokladne.


Pokladničná aplikácia ponúka tieto najdôležitejšie funkcie

 • Blokovanie na účet (rýchla/pomalá transakcia)
 • Storno chybne nablokovaných položiek z účtu (podľa oprávnení)
 • Blokovanie storno položiek na účet (podľa oprávnení)
 • Tlač objednávok vo výrobných strediskách
 • Zľavy
 • Rôzne druhy platieb (Hotovosť/Cudzia mena/Reprefond)
 • Tlač účtu
 • Kópia účtu
 • Zmena platby uzatvoreného účtu
 • Tlač zostáv podľa konfigurácie
 • Neobmedzený počet cenových hladín podľa licencie
 • Možnosť počítať predajnú cenu vzorcom
 • Podpora pokladničných tlačiarní
 • Odkazy do kuchyne
 • Definície prístupových práv užívateľa
 • Vyúčtovanie kompletnej konzumácie a služieb
 • Kontrola možnosti objednávky (či je tovar na sklade)
 • Automatické odťažovanie skladu
 • Delenie účtu, presun účtu, spojenie účtov apod.
 • Grafická prezentácia rozmiestnenia stolov na prevádzke
 • Definícia vlastného dizajnu celej aplikácie
 • Vklad peňazí na konto s vystavením potvrdenky

Vybrané rozširujúce moduly manažérskej aplikácie

Skladové hospodárstvo na pokladni

Pokladňa nie je len „prostriedkom“ na obslúženie hosťa, ale tiež miestom, kde sa odohrávajú operácie s vplyvom na sklad. V prípade predaja sa blokovanie položiek na účet zákazníka odčíta zo skladu definovanými ingredienciami. Aby sme umožnili vykonávať ďalšie skladové operácie na pokladni, ktoré nesúvisia priamo s predajom, vyvinuli sme tento modul. Vďaka nemu môžete na pokladničnom termináli vykonávať zadávanie inventúr a šetriť čas manažérovi s jeho prepisom a lúštením, zadávať dodacie listy, prevody či znehodnotenia v momente vzniku a tým minimalizovať chyby či opomenutia.