Úvod » Produktové portfolio ASW Systems a.s. » Cenník vybraných produktov » Dodávka pokladničného systému "všetko v jednom"
Produkty
Produkty

Dodávka pokladničného systému "všetko v jednom"

Na menších prevádzkach môže často postačiť základné vybavenie hardvéru aj pokladničného softvéru , ako znázorňuje ilustratívny obrázok aj popis uvedený tu.

Hardvérové vybavenie by sa podľa názorného obrázka skladalo z:

 • pokladne Partner SP-800 s 15 „dotykovým monitorom a trojročnou zárukou vrátane operačného systému Windows,
 • klávesnice, myši, flashdisku na zálohovanie,
 • a tlačiarne účteniek a objednávok.

Cena hardvéru by sa v tejto odporúčanej konfigurácii pohybovala okolo 1.074, - Eur bez DPH.

Ak vychádzame z predpokladu, že pokladničný systém by mal splniť požiadavky malej prevádzky, pravdepodobne nebudú príliš náročné a splní ich nasledujúca ponuka:

 • jedna pokladničná aplikácia pre blokovanie,
 • jedna manažérska aplikácia so základnou funkčnosťou umiestnená na rovnakom počítači, v ktorej budú prebiehať všetky práce s pokladničným systémom vrátane jeho nastavenia,
 • skladové hospodárstvo pre jeden sklad, umožňujúci evidenciu receptúr aj odťažovaní.

Cena popísaného softvéru Septim2GO činí 737 Eur bez DPH.

Cena služieb nie je zahrnutá.

Dodávka pokladničného systému "pokladnica na bare a počítač v kancelárii"

Väčšina majiteľov prevádzok, ktorí nás oslovujú, disponujú väčším priestorom, ktorý je potrebné obslúžiť a má väčšie požiadavky na funkcie systému. Modifikovaná ponuka potom môže vyzerať takto:

Hardvérové vybavenie by sa podľa názorného obrázka skladalo z:

 • pokladne Partner SP-800 s 15 „dotykovým monitorom a trojročnou zárukou vrátane operačného systému Linux,
 • počítača do kancelárie vrátane operačného systému Windows,
 • tlačiarne objednávok jedál,
 • a tlačiarne účteniek a objednávok.

Cena hardvéru by sa v tejto odporúčanej konfigurácii pohybovala okolo 1.815, - Eur bez DPH.

Pokladničný systém pre taký podnik musí väčšinou spĺňať aj väčšie nároky:

 • jedna pokladničná aplikácia pre blokovanie,
 • jedna manažérska aplikácia, v ktorej budú prebiehať všetky práce s pokladničným systémom vrátane jeho nastavenia,
 • možnosť evidovať zákazníkov, poskytovať im zľavy alebo im predávať za iné ceny či cenové kategórie,
 • mať k dispozícii široké vyhodnocovacie nástroje a štatistiky.

Cena popísaného softvéru Septim 3.1 sa pohybuje od 646 Eur bez DPH. K dispozícii je široké spektrum rozširujúcich modulov.

Cena služieb nie je zahrnutá.

Hotelový systém protel SPE

Cenník hotelového systému je prevažne závislé na počte izieb, ktoré má dané ubytovacie zariadenie. V prípade softvéru pre samostatné stredné a veľké hotely, protelu SPE, začína cena za Front Office na cene 42,-Eur bez DPH za izbu.

protel SPE Front Office obsahuje:

 • prácu s hosťom, jeho prihlásenie / odhlásenie,
 • individuálne a skupinové rezervácie,
 • zmenáreň,
 • prácu s alokáciami,
 • uzávierky,
 • reporty a zostavy.

Pre uspokojenie rozšírených potrieb hotela je k dispozícii široká škála modulov, ako je napríklad modul Predaj a Marketing, modul Konferencie a Bankety alebo Web Booking Engine a ďalšie.

Hotelový systém protel Air

Cenník hotelového systému protel Air, ktorý prenajímame, je opäť závislý na počte izieb, ktorým dané ubytovacie zariadenie disponuje. Dôležitým aspektom je aj dĺžka prenájmu, pričom je možné voliť medzi zmluvným záväzkom na 12, 24 alebo 36 mesiacov. Cena za Front Office PROTEL Air začína na cene 6, -Eur bez DPH za izbu a mesiac a jedného súbežného užívateľa.