Úvod » Produktové portfolio ASW Systems a.s.
Produkty
Produkty

Produktové portfolio ASW Systems a.s.

Naše produktové portfólio je zložené tak, aby sme Vám byli schopní ponúknuť čo najširšiu škálu tovaru cielenú na špecifický segment trhu služieb. Zastrešíme jednu dodávku a tým Vám uľahčíme celý proces.

Pokladničný systém Septim je našim vlajkovým produktom. Je tvorený modulovo a táto skutočnosť nám umožňuje jeho maximálne prispôsobenie pre rôzne druhy služieb – reštauračné, jedálenské, fitness aj kaderníctvo.

Hotelovému trhu ponúkame softvér protel, ktorý je druhým najrozšírenejším hotelovým systémom na svete.

K softvérovému riešeniu dodáme potrebný pokladničný hardvér. Môžete si vybrať pevnú pokladňu, ktorá bude pridelená na stále miesto alebo pokladňu prenosnú, ktorá bude „behať po pľaci“ spoločne s Vašim personálom. Ponúkneme a dodáme všetok ďalší hardvér, aby pokladničné miesto bolo vybavené podľa potrieb prevádzky – cez tlačiarne, čítačky aj váhy až po spotrebný materiál, ako sú kotúčky, a tým Vám umožníme bez zbytočného omeškania otvoriť dvere Vašim zákazníkom.

V sortimente tovaru ponúkame paging systém, ktorý má veľmi široké uplatnenie v mnohých rôznych oboroch služieb. Pagery v modernej kuchyni postupne nahrádzajú zvončeky, do rokovacích salónikov sa umiestňujú tlačítka na privolanie obsluhy, v detských kútikoch je mamičkám odovzdávaný privolávací pager pre prípad potreby, rovnako ako napríklad pacientom čakajúcim na svoje vyšetrenie. To všetko a mnoho ďalších riešení problému „s privolaním“ pomáhajú účinne riešiť.

Ponuku tovaru završuje systém na kontrolu nápojov, ktorý eviduje podávané nápoje a je spojený priamo s pokladničným systémom. Poskytuje nie len presné informácie o množstve a druhoch jednotlivých vydávaných nápojov, ale zároveň zaisťuje aj ich presné dávkovanie.

Pokladní systém Septim

Hotelový rezervační systém protel

Elektronický jídelní lístek Spectu