Úvod » Servisná podpora » Zmeny, na ktoré chceme upozorniť
Podpora
Podpora

Zmeny, na ktoré chceme upozorniť

Na tomto mieste zverejňujeme rady a upozornenia, ktoré sa vzťahujú k zmenám na technologickom trhu, a ktoré môžu mať priamy vplyv na Vás, našich zákazníkov.


Nekompatibilita SW Septim s Windows 10

Na konci júla 2015 uvoľnil Microsoft novú verziu OS Windows - Windows 10. Softvér Septim je s O.S. Windows 10 kompatibilný od verzie septima 3.1.49. Aktualizujte na najnovšiu verziu pokladničného systému Septim.

Ukončenie podpory operačného systému Windows XP

K 8.4.2014 Microsoft ukončuje podporu operačného systému Windows XP. To znamená, že nebudú k dispozícii aktualizácie a hrozí zvýšenie výskytu Zero day útokov pre platformu Windows XP.

Situácie, s ktorými sa môžete stretnúť

Server na Windows XP

Doporučujeme prechod na SeptimOS alebo Windows 8.1.

Manažérske PC (ServeroManažér) na Windows XP

Odporúčame nákup nového PC s predinštalovaným operačným systémom Windows 8.1. Získate tým omnoho výkonnejší počítač za minimálne náklady.

Pokladňa na Windows XP

Odporúčame prechod na nami upravenú verziu operačného systému Linux. Ako prebehne najjednoduchšie zmena? Prídeme na prevádzkáreň s predinštalovaným pevným diskom pre danú pokladňu a disk len vymeníme. Jedná sa o najlacnejšie riešenie tejto problematiky. Aj cez to, že operačný systém Linux podporuje väčšinu pokladničného hardvéru, môže u niektorých pokladní dôjsť k nekompatibilite. V takom prípade by sme odporučili prechod na novšiu verziu Windows.

Ak si ponecháte Windows XP ?

Najväčšie riziko operačného systému Windows XP predstavuje u počítačov, ktoré sú pripojené k internetu. Ak teda počítač nepotrebuje prístup na internet (napríklad sa nepoužíva v kancelárii pre prístup k pošte), odporúčame ho nepripájať.

Pre všetky počítače s operačným systémom Windows XP platí:

  • Je vhodné vykonať aktualizáciu produktu ESET na najnovšiu verziu, ktorá disponuje pokročilými technológiami pre detekciu škodlivého softvéru.
  • Použiť komplexné bezpečnostné riešenie s personálnym firewallom, prípadne doinštalovať firewall ako samostatný program (nepoužívať firewall, ktorý je súčasťou Windows XP). Odporúčame ZoneAlarm.
  • Ak nutne nepotrebujete rozšírenie Java a Flash, odporúčame tieto doplnky odinštalovať.
  • Vymeňte Internet Explorer 8 za moderný a bezpečný webový prehliadač (napr. Google Chrome, alebo Mozilla Firefox).
  • Pre prácu s elektronickou poštou používajte miesto e-mailového klienta inštalovaného v počítači webové rozhranie vášho poskytovateľa.
  • Nepoužívajte programy pre internetovú komunikáciu ako napr. Skype, ICQ a pod.
  • Nahraďte Adobe Acrobat Reader inou bezpečnou alternatívnou aplikáciou, napr. Foxit PDF Reader.
  • Udržujte aktualizované ostatné aplikácie nainštalované v počítači.
  • Obmedzte návštevy potenciálne nebezpečných stránok.
  • Pravidelne zálohujte dôležité osobné / firemné dáta.