Úvod » Servisná podpora » Systémové požiadavky Septim
Podpora
Podpora

Systémové požiadavky Septim

0dporúčané požiadavky

Server Septim 4.1 (menej ako 3 pokladne)

Názov Popis
CPU Core i5 9400 2,9 GHz
HDD 2x 240 GB SSD
RAM 8 GB
Sieť min 100Mbit/s, odporúčame 1 Gbit/s
Operačný systém Debian (Linux), nainštalujeme
Software DB PostgreSQL, nainštalujeme


Server Septim 4.1 (3 a viac pokladní)

Názov Popis
CPU Core i5 9400 2,9 GHz
HDD 2x 240 GB SSD
RAM 2x 8 GB
Sieť min 100Mbit/s, odporúčame 1 Gbit/s
Operačný systém Debian (Linux), nainštalujeme
Software DB PostgreSQL, nainštalujeme


Webcare server

Štandardne je realizovaný ako služba bežiaci na serveri

Název Popis
CPU Intel® Pentium G4600
HDD 2x 120 GB SSD disk
RAM min. 4 GB
Sieť min 100Mbit/s, odporúčame 1 Gbit/s
Operačný systém SeptimOS (Linux), nainštalujeme
Debian (Linux), nainštalujeme
Software DB Sybase Adaptive Server Anywhere, nainštalujeme


Server KDS

Štandardne je realizovaný ako služba bežiaci na serveri

Názov Popis
CPU Intel® Pentium G4600
HDD 2x 120 GB SSD disk
RAM min. 4 GB
Sieť min 100Mbit/s, odporúčame 1 Gbit/s
Operačný systém SeptimOS (Linux), odporúčame
Software DB Sybase Adaptive Server Anywhere, nainštalujeme


Pokladňa, objednávkový terminál

Názov Popis
CPU Intel® Pentium G4600
HDD 120 GB SATA/SSD v případě O.S. Linux 20GB
RAM min. 4 GB
Sieť min 100Mbit/s, odporúčame 1 Gbit/s
Porty Podľa použitých periférií
Operační systém Windows 7, 8, 8.1, 10
Windows Server 2012
Windows POSReady 7
SeptimOS, nainštalujeme
Debian (Linux), nainštalujeme
Software Septim, nainštalujeme


Manažérske pracovisko

Názov Popis
CPU Intel® Pentium G4600
HDD 120 GB SATA/SSD
RAM min. 4 GB
Sieť min 100Mbit/s, odporúčame 1 Gbit/s
Operačný systém Windows 7, 8, 8.1, 10
Software Septim, nainštalujeme


Server Septim 3.1

Názov Popis
CPU Intel® Pentium G4600
HDD 2x 120 GB SSD disk
RAM min. 4 GB
Sieť min 100Mbit/s, odporúčame 1 Gbit/s
Operačný systém SeptimOS (Linux), nainštalujeme
Software DB Sybase Adaptive Server Anywhere, nainštalujeme


Replikačný server Septim 3.1

Názov Popis
CPU Intel® Pentium G4600
HDD 2x 120 GB SSD disk
RAM min. 4 GB
Sieť min 100Mbit/s, odporúčame 1 Gbit/s
Operačný systém SeptimOS (Linux), nainštalujeme
Software DB Sybase Adaptive Server Anywhere, nainštalujeme


Minimálne požiadavky

Server Septim 4.1 (menej ako 3 pokladne)

Názov Popis
CPU Intel® Pentium G4600
HDD 2x 120 GB SSD
RAM 4 GB
Sieť min 100Mbit/s
Operačný systém Debian (Linux), nainštalujeme
Software DB PostgreSQL, nainštalujeme


Pokladňa, objednávkový terminál

Názov Popis
CPU CPU Intel® Atom
HDD 80 GB - v prípadě O.S. Linux 20GB
RAM min. 4 GB
Sieť min 100Mbit/s
Porty Podľa použitých periférií
Operačný systém Windows 7, 8, 8.1, 10
Windows Server 2012
Windows POSReady 7
SeptimOS, nainštalujeme
Debian (Linux), nainštalujeme
Software Septim, nainštalujeme