Úvod » Servisná podpora » Aktualizácie programu SEPTIM 3.1
Podpora
Podpora

Aktualizácie programu SEPTIM 3.1

Zákazníkom s uhradenou servisnou zmluvou pre aktuálny rok garantujeme okrem iného dostupnosť aktuálnych verzií softvéru Septim. Súpis všetkých výhod jednotlivých servisných zmlúv nájdete tu. Ak máte záujem o získanie servisnej zmluvy pre Vašu prevádzku, kontaktujte nás.

Nižšie nájdete súpis nových vlastností vytvorených v jednotlivých verziách Septim 3.1, rozdelených podľa roku uvoľnenia:


Nové vlastnosti 2018

Release 3.1.84.510

Relese prináša najmä podporu pre slovenskú online fiškalizáciu tržieb EKasa.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Podpora pre slovenskú online fiškalizáciu tržieb EKasa.
 • Úprava odvodu dane zo zaokrúhlenia podľa nového zákona o DPH.
 • Úprava endpointov v rozhraní pre hotelový systém MEWS.
 • Úprava maximálnej hodnôty parametra „Interval čakanie na dokončenie predaja“ na 180 sekúnd.
 • Rozšírení funkcie EXTIFCKONTAPlatba o možnosť zaplatiť z konta master zákazníka.
 • Rozšírení návratových hodnôt funkcie EXTIFCKONTAGetCardInfo o kľúč skupiny zákazníkov, id, konto a kredit master zákazníka.


Release 3.1.83.500

Relese prináša najmä podporu pre platobný terminál VUB (SK) a Unicredit (CZ). Ďalej potom drobné vylepšenia v konfigurácii objednávania jedál.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Podpora pre platobný terminál VUB(SK) a UnicreditBank (CZ).
 • Novo je povolené po potvrdení založiť zákaz objednávania jedál aj keď pre daný deň už existuje nejaká objednávka.


Banka zákazníkov

 • Export informácií o zákazníkovi zo Septim 3.1 banky na Septim 4.1 klientsku databázu rozšírený o priradenie zákazníka do obecných skupín.
 • Export informácií o zákazníkovi zo Septim 3.1 banky na Septim 4.1 klientsku databázu rozšírený o údaje z WebCare.


Release 3.1.82.490

Release prináša implementáciu tokenu do interface hotelového systému MEWS a novú funkcionalitu súvisiacú s pravidlami GDPR - anonymizáciu zákazníkov a zvláštne oprávnenia pre zobrazenie centrálnych zákazníkov Banky.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Pridanie novo vyžadovaného tokenu aplikácie do interface hotelového systému MEWS.
 • GDPR - pridaná podpora pre založenie anonymného zákazníka.
 • GDPR - Z pohľadu na uzatvorené účty boli odobraté stĺpce obsahujúce detailné údaje zákazníka.
 • GDPR - Pridána podpora pre anonymizáciu zákazníka.
 • Pridané dve nové oprávnenia pre zobrazenie lokálnych zákazníkov a centrálnych zákazníkov z Banky. V rámci patche sú obe oprávnenia priradené skupinám užívateľov, ktoré aktuálne majú právo zobrazenie zákazníkov.


Release 3.1.81.480

Release prináša podporu automatických modifikátorov a rozšírenie možnosti definovať funkcie ako dátový zdroj pre prvky tlačových zostáv.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Implementácia nového tlačového prvku, ktorý umožňuje definovať ako dátový zdroj funkciu.
 • Podpora automatických modifikátorov pri markovaní.
 • Úprava exportu účtov pre KasBig (interface pre prepojenie pokladničného systému s hotelovým systémom Protel). Ak sa nepoužíva zlučovanie položiek, ku každej položke účtu sa exportuje názov receptúry.


Release 3.1.80.470

Release rieši pridanie ďalších funkcií, ktoré je možné používať v rámci banky na klientoch Septim 4.1. Do podpory pre EET v ČR bol pridaný režim pre neplatca DPH.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Tlač predúčtu bol rozšírený o možnosť tlače sumy účtu v cudzej mene.
 • Bola vytvorená webová služba pre import predplatených kariet.
 • Do kasy bola pridaná nová stránka s podporou pre volanie databázových funkcií.
 • Bola rozšírená procedúra pre založenie vkladu z predplatenej karty - možno nastaviť, ktoré zariadenie sa použije pre založenie vkladu.
 • Bola vytvorená procedúra pre zneplatnenie predplatené karty podľa bezpečnostného čísla.
 • Do podpory pre EET v ČR bol pridaný režim pre neplatca DPH.


Banka zákazníkov

 • V rámci Banky bola rozšírená podpora pre pripojenie klienta zo Septim 4.1. Bola doplnená podpora pre zákaznícke bonusy, poznámky zákazníkov, vklady, vouchery, master zákazníkmi a zmenu spôsobu uzavretie účtu.


Nové vlastnosti 2017

Release 3.1.79.460

Release rieši pridanie možnosti používať banku aj v rámci klientov so Septim 4.1, pridáva podporu pre nový platobný terminál, rozširuje možnosti nastavenia fiškalizácie na slovenských databázach.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Bola pridaná nová aplikácia Grafický výdajný terminál, ktorá zobrazuje objednané jedlá pri výdaji na LCD obrazovke.
 • Bola pridaná podpora pre platobný terminál FiskalPro.
 • Do konfigurácie tlače účteniek bola pridaná možnosť definovať vzory tlače pre fiškalizované účty, vzory tlače pre nefiškalizované účty alebo oboje. Pri tlači sa potom kontroluje, či je pri účte nastavený príznak fiškalizácie a podľa toho sa hľadá požadovaná definícia tlače.
 • Bola pridaná možnosť definovať, ktorý účet bude pri uzavretí označený ako fiškalizovaný. V kombinácii s úpravou výtlačkov účteniek sa tým rieši možnosť nefiškalizovať účty, ktoré boli hradené zo zákazníckeho konta. Je určené pre slovenské databázy.
 • Bola pridaná podpora pre novú verziu DLL pre komunikáciu s hotelovým systémom Smarthotel.
 • Bola pridaná podpora pre predplatené karty.
 • Do kasy, na stránku založenie vkladu bola pridaná podpora pre identifikáciu zákazníka cez osobné číslo.
 • Do aplikácie „Predajný automat“ bola pridaná možnosť konfigurácie limitu čakanie na dokončenie predaja.
 • Do aplikácie „Predajný automat“ bola pridaná možnosť konfigurácie, či má aplikácia vyžadovať potvrdenie dokončenie predaja.


Banka zákazníkov

 • Do Banky bola pridaná podpora pre pripojenie klienta so Septim 4.1. Aktuálne je podporovaná synchronizácia dát zákazníka vrátane konta a CRM dát a práca s účtami (uzatvorenie, storno, zmena TIPu, zmena počtu hostí).


Release 3.1.78.450

Release rieši ďalšie funkcie týkajúce sa elektronickej fiskalizácie v ČR, pridáva podporu pre nový typ čítačky kariet, podporu pre Zľavomat, vylepšuje podporu pre hotelový systém Protel a rieši zmeny v zákazníckých funkciách.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Bola pridaná podpora pre nový typ čítačky (HID3).
 • Bola pridaná podpora pre EET v rámci domarkovania neuzatvorených impulzov.
 • Bolo pridané zobrazenie upozornenia, ak nie je zadaná hodnota parametra CA certifikátu EET.
 • V rámci komunikácie s EET sa ako dátum a čas odoslania používa dátum a čas získaný z DB servera.
 • Bol upravený export dát do hotelového systému Protel.
 • Boli upravené zákaznícke funkcie používané v reportoch.
 • V rámci systému Banka bolo povolené na klientskej databáze stornovanie účtu, ktorý už bol stornovaný v centrálnej databáze.
 • Bola doplnená tlačová zostava pre tlač nutričných hodnôt receptúr.
 • Zoznam uzavretých účtov na pokladni bol rozšírený o možnosť zobrazenia spôsobu platby.
 • Bola pridaná podpora pre nové API Zľavomatu.
 • Bola pridaná možnosť odoslať storno účtu do hotelového systému Protel.
 • Bolo pridané zobrazenie dátumu a času objednaného jedla v pohľade objednávok jedál.
 • Bola upravená položka menu aplikácie Manažér pre vzdialený servisný zásah - miesto TeamViewer sa používa Supremo.
 • Obraty podľa zákazníka boli rozšírené o možnosť zobrazenia emailovej adresy zákazníka.
 • V rámci systému Banka bolo na centrálnej DB povolené zmazanie vkladu, ktorý bol založený na klientskej DB.
 • Bola pridaná podpora pre spustenie aplikácií Kasa, TouchObj a TSklad v okne.
 • Do Ordermana bola pridaná podpora pre tlač predúčtu.
 • Do Ordermana bola pridaná podpora pre nastavenie Dovnútra / Von pri účte.
 • Boli upravené vzory výtlačkov účteniek a vkladov - v rámci sekcie elektronickej fiskalizácie boli pridané ESC sekvencie pre zmenu fontu u FIK, PKP a BPK, takže je možné dané údaje tlačiť menším písmom, ak to tlačiareň podporuje.


Nové vlastnosti 2016

Release 3.1.77.440

Release rieši dokončenie podpory pre elektronickú fiskalizaci.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Bola pridaná možnosť nastaviť, ktoré údaje je potrebné zadať pri zakladaní nového zákazníka. Defaultne zostáva povinné meno, priezvisko, cenová kategória atp .. a ďalšie je možné špecifikovať.
 • Bola pridaná podpora pre vymazanie dát fiskalizovaných účtov a vkladov v rámci orezu databázy či čistenie dát.
 • Bol upravený pohľad Vyúčtovanie DPH, v rámci ktorého možno teraz zobraziť aj sprepitné.
 • Bola pridaná možnosť odoslať do EET aj sprepitné účtu.
 • Bola pridaná možnosť dodatočnej fiskalizace nefiskalizovaného účtu po zmene typu platby z nefiskalizované na fiskalizovanou.
 • Bola pridaná možnosť prepočtu fiskalizovaných uzavretých účtov.
 • Bola vytvorená serverová služba na odosielanie dát do EET z pokladníc, ktoré nemajú povolený priamy prístup na internet.
 • Bola pridaná možnosť domarkovat nevyzdvihnuté objednávky jedál a rezervácie lekcií, ak je EET aktívny a platby z kont sa zdaňuje záverečné.
 • Bola pridaná možnosť definovať číselné rady pre číslovanie účtov. Využitie je napr. V tom, že môžete používať inú číselnú radu pre fiskalizované a inú pre nefiskalizované účty.
 • Bola pridaná podpora pre emuláciu zalamovanie riadkov na Orderman Belt Printer.
 • Bola pridaná možnosť konfigurovať nefiskalizování práce s kontami zákazníkov, ktorí majú nastavený kredit.
 • Bolo upravené generovanie ID tabuľky objednávok jedál, čím bola optimalizovaná rýchlosť práce s databázou.
 • Bola pridaná možnosť filtrovať obraty podľa fiskalizace účtov.
 • Bol rozšírený pohľad vyúčtovanie DPH o stredisko a pridaná možnosť filtrovania podľa strediska.
 • Bola upravená predvolené sadzba DPH pri zakladaní receptúr - predvyplní sa podľa sadzby DPH naposledy založené receptúry.
 • Bol rozšírený filter pohľadu vyúčtovanie DPH o možnosť filtrovať údaje podľa stavu fiskalizace účtov.


Webcare

 • Bolo zjednodušené objednávanie jedál cez WebCare. Teraz je možné objednať jedno jedlo na jedno kliknutie.

Release 3.1.76.430

Release pridáva podporu pre elektronickú fiškalizáciu vkladov na kontá a prácu s kontami mimo pokladnicu. Zároveň pridáva možnosť stornovať fiškalizovaný účet cez aplikáciu Manažér.

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Bola pridaná podpora pre fiškalizáciu účtov na zariadeniach Orderman.
 • Bola pridaná podpora pre prenos záznamov tabuliek elektronickej fiškalizácie v rámci replikácií.
 • Boli upravené vzory tlače pre vklady na kontá a vklady do banky.
 • Bolo pridané kopírovanie knižníc pre komunikáciu s EET v rámci inštalácie Orderman.
 • Bola doriešená práca s účtami mimo pokladnicu. Jedná sa o rôzne výdajné a predajné automaty, kde sa fiškalizácia nerieši z dôvodu bezobslužnej prevádzky.
 • Tlač účteniek bol rozšírený o ďalšie údaje zákazníka účtu (DIČ, adresa, ulica, PSČ, mesto, štát).
 • Bol pridaný globálny parameter pre CA certifikát.
 • Bola pridaná podpora pre načítanie alternatívnej knižnice pre komunikáciu s EET.
 • Bol upravený spúšťací skript aplikácie OmanSrv kvôli podpore komunikácie s EET.

Release 3.1.75.420

Release pridáva podporu pre elektronickú fiškalizáciu tržieb u účtov. Aktuálne nepodporované funkcie s ohľadom na elektronickú fiškalizáciu tržieb:

 • Vklady na kontá podliehajúce fiškalizácii, napr. Vklady hotovosťou, stravenkami atď.
 • Prepočet uzavretých účtov s fiškalizáciou - účty s fiškalizáciou sa z prepočtu vynechajú
 • Storno uzavretých účtov s fiškalizáciou v aplikácii Manažér - účet s fiškalizáciou možno stornovať iba cez aplikáciu PC pokladňa
 • Práca s tipom (sprepitné) - neposiela sa
 • Platby podliehajúce fiškalizácii mimo aplikácie PC pokladňa

Zoznam nových funkcií

Septim

 • Bola pridaná možnosť tlačiť skrátené číslo účtu (posledné 3 čísla) na účtenkách a predfaktúry.
 • Bol vytvorený linuxový balík pre aplikáciu Predajný automat.
 • Bola pridaná podpora pre komunikáciu s hotelovým systémom Hotel Time cez nové API.
 • Bola pridaná možnosť vyhľadávať zákazníka podľa celého mena s ignorovaním diakritiky.
 • Na Orderman bola pridaná možnosť vyhľadávať zákazníka podľa osobného čísla.
 • Bol vytvorený licenčný limit a parametre pre Elektronickú evidenciu tržieb.
 • Bola pridaná možnosť obmedziť používanie zvolených trás peňazí na pokladniach.
 • Bola pridaná podpora pre prípravu a odosielanie dát do EET.
 • Bola pridaná podpora pre tlač údajov EET na účtenkách a potvrdeniach vydaných vkladov.
 • Bol pridaný grafický prvok pre kontrolu stavu odosielania údajov do EET, ktorý možno umiestniť na jednotlivé stránky kasy.
 • Do kasy bola pridaná podpora pre odosielanie údajov do EET na pozadí, slúžia pre dodatočné odoslanie údajov do EET napr. Po výpadku internetového pripojenia.
 • Importný DLL CSVGeneric.dll importu zákazníkov bol rozšírený o možnosť importu firmy.
 • Bolo rozšírené vyhľadanie hotelového účtu v hotelovom systéme MEWS o vyhľadanie podľa mena hosťa a čísla izby.
 • Boli rozšírené tabuľky pre dáta elektronickej fiškalizácie.
 • Bol vytvorený report stavu spracovania dát EET.
 • Bol pridaný závislý pohľad uzavretých účtov zobrazujúce dáta elektronickej fiškalizácie účtu.
 • Bola pridaná možnosť nastaviť DIČ delegujúceho daňovníka v rámci komunikácie s EET.
 • Bola pridaná možnosť konfigurovať, či sa účty „Von“ odosielajú do EET.
 • Bola pridaná možnosť konfigurovať, či sa operácia so zákazníckymi kontami odosielajú do EET.
 • Bol odstránený parameter EET týkajúci sa neevidovaných receptúr.
 • Bol pridaný parameter pre konfiguráciu trás peňazí, ktoré slúžia ako čerpanie už prijatých platieb, napr. Predaj voucherov. Slúži pre rozlíšenie platieb v rámci komunikácie s EET.
 • Bol pridaný parameter pre konfiguráciu receptúr, ktoré slúžia pre predaj k následnému čerpaniu, napr. Predaj voucherov. Slúži pre rozlíšenie platieb v rámci komunikácie s EET.
 • Bol pridaný príznak fiškalizácie účtu do tabuľky uzavretých účtov. Príznak je možné využiť napr. pri filtrovaní uzavretých účtov.
 • Bola pridaná podpora pre užívateľské nahranie privátneho kľúča a certifikátu, ktoré sa používajú v rámci EET. Privátny kľúč je uložený šifrovane a hodnota sa nezobrazuje užívateľovi.
 • Bola zablokovaná práca s niektorými funkciami, u ktorých nie je doriešená elektronická fiškalizácia.
 • Tabuľky elektronickej fiškalizácie boli rozšírené o ďalšie polia.
 • Bol zrefaktorovaný kód týkajúci sa prípravy dát pre EET.
 • Bol rozšírený grafický prvok pre kontrolu stavu odosielanie dát do EET o možnosť okamžitého vyvolania spracovania dát na pozadí.
 • Bolo upravené generovanie ID tabuliek elektronickej fiškalizácie.
 • Bol rozšírený grafický prvok pre kontrolu stavu odosielania dát do EET o možnosť upozornenia na overovací režim, kedy nedochádza ku zaevidovaniu tržby na strane EET.
 • Boli upravené vzory tlače účteniek o údaje týkajúce sa EET. Zároveň sa v rámci patche zaktualizujú aj nepredefned tlačové vzory účteniek, takže ich nie je nutné ručne upravovať.
 • Bolo pridané verzovanie knižnice pre komunikáciu s EET.
 • Bol vytvorený linuxový balík pre knižnice pre komunikáciu s EET.
 • Bolo upravené testovanie limitu EET.
 • Bola opravená kontrola stavu EET na pokladni.

Release 3.1.74.410

Táto verzia rieši zmeny rozhrania niekoľkých hotelových systémov, opravuje drobné nedostatky a vylepšuje výkon niektorých funkcií. Bola dokončená certifikácia ČSOB platobného terminálu a doriešená nová DPH pre slovenské fiškálne moduly. Navyše bolo vytvorených niekoľko drobných vylepšení.

Septim

 • Pri tlači platby trasou na účtenku sa okrem čísla izby dá teraz vytlačiť aj meno hosťa.
 • Do čistenia dát boli zahrnuté aj skladové operácie na pokladni a výbery hotovosti z pokladne.
 • Bolo vylepšené vymazanie zariadenia, ktoré bolo blokované existenciou záznamov v logu zariadení.
 • Podpora pre fiškálne moduly bola upravená tak, aby pracovala s typom DPH namiesto s jeho ID. Po pridaní novej kategórie DPH tak podpora pre Fiškálne moduly funguje tak ako predtým.
 • Vkladanie ingrediencií do receptúry teraz pracuje priamo bez použitia externého BPL, takže je rýchlejšie.
 • Pre lepší prehľad o minulých operáciách pri platbe s externou autorizáciou bola založená nová tabuľka, ktorá stavy autorizácií ukladá a je dostupná z menu Financie. Celý systém autorizácií a zakladanie platieb bol upravený tak, že samotné platby sú založené až po úspešne dokončenej autorizácii, čo veľa vecí zjednodušilo. Navyše je možné v uvedenom novom pohľade platby kontrolovať a označovať.
 • Boli riešené niektoré detaily komunikácie medzi Septimom a platobným terminálom ČSOB pre získanie certifikácie.
 • Bolo aktualizované API hotelového systému MEWS, aby Septim dokázal s jeho novou verziou komunikovať.
 • Boli premiestnené tokeny pre prihlasovanie na pokladni v linuxe do home adresára.

Banka zákazníkov

 • Pri prenose účtu do banky je teraz možné určiť, aké dáta budú v komentári účtu. Okrem pôvodného komentára možno teraz exportovať aj názvy a identifikátory voucherov, ktoré sa inak do banky neprenášajú.

WebCare

 • Bolo urýchlené zobrazovanie zoznamu dní s voľbami pre objednanie vo Webcare.
 • Pre malé rozlíšenie obrazovky bol upravený štýl vzhľadu webcare webového rozhrania.
 • Bola pridaná možnosť prihlásenia a práca vo Webcare stanovený počet dní po ukončení platnosti zákazníka.

Nové vlastnosti 2015

Release 3.1.73.400

V tejto verzii bola rozšírená podpora pre relogin do takmer všetkých pokladničných funkcií súvisiacich s právami, pribudlo rozšírenie možností doblokovania nevyzdvihnutých objednávok pomocou náhradnej receptúry, pridali sme nové používateľské polia v evidencii receptúr a podporu pre CARD-IN (vernostný systém pre herný priemysel od spoločnosti cbData s.r.o.).

Septim

 • V pokladni bola rozšírená podpora reloginu tak, že keď užívateľ nemá oprávnenie na nejakú operáciu, je mu ponúknuté prehlásenie na iného užívateľa s vyššími právami.
 • Vo filtroch bol rozšírený okruh preddefinovaných intervalov u položiek typu dátumový interval o takzvaný „priebežný rok“, ktorý prednastaví rozsah dátumov medzi aktuálny a rok starý dátum.
 • Do poznámok zákazníkov bola pridaná podpora pre logovanie zmeny zaradenia do mailingu vo webcare.
 • Pri tlači jednotlivých objednávok možno teraz použiť zoskupovanie položiek podľa čísla hosťa (štandardne zapnuté).
 • Podľa preferovaného jazyka zákazníka možno teraz vyberať jazykové verzie hlavičiek a tiel odosielaných emailov.
 • Pri doblokovaní nevyzdvihnutých objednávok možno teraz použiť spoločnú receptúru pre doblokovanie a podľa nastavenia aj určiť za akú cenu bude doblokovaná.
 • Bola vypnutá kontrola typu receptúr v banke pre prípad, kedy by sa typ receptúry líšil.
 • Bol optimalizovaný import receptúr, ktorý teraz prebieha rýchlejšie.
 • Najnovšie je možné vypnúť požadovanú zhodu skupiny receptúr 3 alebo 4 pri receptúre a príslušného jedla pri zadávaní jedálnička.
 • Fiškálne tlačiarne možno teraz prevádzkovať aj cez samostatne bežiaci tlačový server.
 • Bol optimalizovaný výpočet stavov kont k zadanému dátumu.
 • Bolo úplne prepracované stornovanie uzavretých účtov z hľadiska práv. Pre storná z Manažéra zostávajú práva tak ako boli, pre storná z kasy už ale tieto oprávnenia neplatia a kasa používa vlastné parametre a práva pokladnice na používateľa.
 • V evidencii receptúr je teraz možné používať 5 nových užívateľských textových hodnôt, ktoré si užívateľ môže vyplniť podľa vlastného uváženia.
 • Prepočet cien receptúr bol rozšírený o možnosť vypočítať z akejkoľvek ceny akúkoľvek cenu (napríklad z dotácie cenu receptúry či naopak) a o možnosť obmedziť zhora aj zdola vypočítanú cenu, či ju fixne navýšiť či znížiť.
 • Bolo doplnené napojenie na CardIn (vernostný systém pre herný priemysel od spoločnosti cbData s.r.o.)
 • Tlač dokladu z externého systému (napr. z platobného terminálu) bol doplnený o možnosť vytlačenia okamihu tlače, názvu pokladnice, z ktorej sa tlačilo, a mená prihláseného užívateľa.
 • Maximálna veľkosť grafiky nahranej ako obrázok receptúry bol obmedzený na 1MB.


Release 3.1.72.390

Release pridáva vylepšené zabezpečenie prihlásenia k pokladni aj zvýšenie požiadaviek na heslo pre bežné použitie. Úplne nová je práca so zálohami u objednávok, skupiny znehodnotenia a predajov zo skladu. Rozšírené boli informácie, ktoré sa ukladajú k účtu o rezerváciách. Restu bolo rozšírené na verziu 2 a bola vyriešená kompatibilita aplikácií s Windows 10.

Septim

 • Bolo povolené (s požiadavkou na potvrdenie) storno hotelového účtu.
 • Zabezpečenie prihlásenia užívateľov do kasy bolo sprísnené a to tak, že užívateľ musí byť na kase, ktorú chce používať, aspoň 1x prihlásený pomocou mena a hesla, aby mohol používať zrýchlené metódy prihlasovania.
 • V rámci Banky možno teraz editovať niektoré základné údaje zákazníka odlišne pre rôzne strediská a tým potom napríklad zabezpečiť na niektorých pobočkách lepšie ceny a podobne.
 • Bola pridaná evidencia skupín znehodnotení. Priradenie znehodnotenia do skupiny je potom samozrejme dobrovoľné, ale tomu kto ho použije umožní lepšie filtrovanie.
 • Bola pridaná evidencia skupín predajov zo skladu. Priradenie predaja do skupiny je potom samozrejme dobrovoľné, ale tomu, kto ho použije, umožní lepšie filtrovanie.
 • Bolo vytvorené UPK pre externý import výpisu z účtu.
 • Došlo k pridaniu ďalšej úrovne kontroly pri nastavovaní hesla a to na podobnosť s užívateľským menom. Súčasne boli prenastavené predvolené hodnoty zabezpečenia tak, že pre voľbu hesla teraz platia prísnejšie kritériá (dĺžka, kombinácia znakov a čísiel, atď.)
 • Do sekcie „Externé rezervácie stolov“ globálnych parametrov sa pridal parameter „Pracovať so zákazníkmi rezervácií“, ktorý určuje, či sa zakladajú a aktualizujú zákazníci z externých rezervácií stolov.
 • V tabuľke otvorených a uzavretých účtov sa teraz eviduje v textovej forme sada informácií o rezervácii na základe ktorej vznikol účet.
 • Export a import receptúr teraz pracuje aj s alergénmi a nutričnými hodnotami.
 • Niektoré ovládacie prvky formulára na import receptúr možno teraz prednastaviť v globálnom parametri „Synchronizácia receptúr / Predbežné nastavenie checkboxov dialógu importu“.
 • Bola vytvorená podpora pre automatické synchronizácie zákazníkov z banky na prevádzkarne.
 • U variabilného, konštantného a špecifického symbolu možno teraz pre import výpisov z účtu v parametri „Import výpisov z účtu / Orezať počiatočné nuly …“ určiť, či sa majú alebo nemajú počiatočné nuly orezávať.
 • Bola doplnená podpora ISO čítačky kariet pre Orderman Max2 +.
 • Bola vyriešená kompatibilita aplikácií s Windows 10.
 • Bola upravená práca s vkladaním užívateľov do skupín a to z hľadiska oprávnenia, ktoré je k tomu treba.
 • Boli skryté bežných užívateľov mätúce tlačidlá pre export predefined záznamov v tých pohľadoch, kde sa export dá vykonať.
 • Po zmene spôsobu platby sa teraz uchováva účtovný dátum a čas platby.
 • Evidencia záloh za objednávky jedál a lekcií bola zásadným spôsobom prepracovaná. Teraz dochádza k vyúčtovaniu zálohy pri realizácii objednávky a záloha sa využíva skôr ako blokácia prostriedkov.
 • V replikovaných systémoch sa teraz replikuje aj skladová cena receptúr.
 • V KDS možno teraz obmedziť zobrazenie objednávok na všeobecnú skupinu stolov.
 • Rozhranie pre spoluprácu s REST bolo rozšírené na verziu 2.


Release 3.1.71.380

Release pridáva novú variantu práce s dochádzkou, zásadne modifikuje export a importy receptúr a dodacích listov. Webcare bol rozšírený o možnosť zobrazovať obrázky jedál v jedálničkoch i burze jedál.

Septim

 • Bola pridaná podpora pre hromadné kopírovanie ingrediencií podľa porcie do novej porcie, alebo hromadná zmena porcie v ingredienciách podľa porcie, čo umožňuje definovať veľmi rýchlo skladbu ingrediencií.
 • Boli upravené závislé pohľady v normovaní - teraz sa zobrazuje ako prvý pohľad receptúry. Došlo aj k ďalším funkčným zmenám vrátane rozdelenia zvyšných pohľadov podľa obvyklého postupu operácií.
 • Do predajov zo skladu bola pridaná podpora pre porcie pri vkladaní skladových položiek pomocou receptúry.
 • Špeciálne znaky, ktoré mohli spôsobovať pri uložení do databázy chyby pri ďalšej editácii či exportoch sú teraz filtrované už na vstupe pri kopírovaní zo schránky.
 • Export a import receptúr bol zásadným spôsobom doplnený a rozšírený. Teraz je možné exportovať a importovať aj podriadené skladové položky k importovaným ingredienciám, exportovať a importovať jazykové verzie názvov receptúr. Bola vytvorená externé utilita pre export a import, je možné používať pôvodné ID záznamu pre primárnu identifikáciu jednotlivých záznamov, exportovať a importovať porcie, podľa príznaku spárovania (EXTID) možno v importovaných tabuľkách vykonávať filtrovanie, exportovať podľa všeobecných skupín receptúr (vrátane vnorených skupín a len u externej utility) a konfigurovať databázu ako importnú, kde možno zmeny v daných tabuľkách vykonávať len ak je databáza v štandardnom režime.
 • Import dodacích listov bol upravený tak, že teraz umožňuje obmedziť import iba na ostatné dáta (samotné dodacie listy preskočí), súčasťou importu je nový aj reporting založených záznamov o skladových položkách.
 • Bol zásadne urýchlený prevod skladovej operácie inventúra zhotovenej na pokladni na inventúru reálnu.
 • Bola vytvorená podpora pre úplne novú dochádzku zamestnancov, ktorá pracuje ako kombinácia ručne zadávaných príchodov a odchodov s generovanými príchody a odchody (z nablokovaných receptúr) s finálnym vyhodnotením v samostatnom pohľade.
 • Zoznam trás peňazí v kase bol doplnený o radenie podľa názvu.
 • Bola pridaná podpora pre platobný terminál ČSOB.
 • Do výdajného terminálu bola pridaná podpora pre blokovanie / odblokovanie čítania kariet, čo umožní aby ďalšie čítanie karty prebehlo až po jeho odblokovaní externým tlačidlom.
 • Receptúry možno podľa podriadeného pohľadu na všeobecné skupiny receptúr editovať aj podľa vnorených skupín.
 • Bol upravený automatický vstup do voľného účtu po znovunablokovaní účtu, ktorý bol založený a uzavretý na rôznych pokladniach a to tak, že do voľného účtu vstupuje pokladňa automaticky len vtedy, ak nebol znovunablokovaný. Znovunablokovaný si obsluhuje tá pokladňa, na ktorej bol znovunablokovaný.
 • V Histórii zákazníckeho konta a vkladov z konta sa teraz zobrazuje pokladňa aj jej stredisko.
 • Do poznámok zákazníkov je teraz možné vložiť aj stredisko pokladnice na ktorej sa účet uzatvára.
 • Pri výmaze receptúry je teraz možné automaticky zmazať aj väzbu receptúry na všeobecné skupiny receptúr.

Webcare

 • Webcare teraz na základe nastavenia umožňuje zobrazovať aj jedlá, ktoré sa neobjednávajú (napríklad polievky).
 • Na úvodnej stránke webcare je teraz ponúkaná dostupnosť jedál v burze.
 • Do webcare do ponúk jedál a burzy bola pridaná podpora pre obrázky jedál.

Release 3.1.70.370

Release pridáva podporu pre rezervačný systém RESTU, upravuje výpočet skladových cien, rieši predvolené obmedzenia mnohých filtračných dialógov podľa času a ďalej potom doplňuje prácu s alergénmi, podporu pre čítačku Mifare MF71, DPH 10% v skladových operáciách, podporu denných limitov predajov receptúr a mnoho ďalších viac či menej drobných úprav.

Septim

 • Chcete ponúknuť zákazníkom vždy niečo naviac? Pripravili sme pre Vás podporu pre externý rezervačný systém RESTU. V prípade Vášho záujmu si už Vaši zákazníci môžu online rezervovať stôl vo Vašej reštaurácii. Z webových stránok možno získať ďalšie informácie o Vašej reštaurácii.
 • V pokladni je nový prvok Stav odosielania , ktorým možno vizuálne kontrolovať stav komunikácie (napríklad s ohľadom na Restu).
 • Bol vytvorený podporný script pre import CRM + dát zákazníkov čo uľahčuje zavedenie CRM programu a jeho plnenie dát.
 • Pohľady možno nanovo nastaviť tak, že sa pred ich zobrazením vždy zobrazí filter, alebo naopak, ak sa zobrazuje túto možnosť preskočiť, čo výrazne urýchľuje prácu s aplikáciou Manažér.
 • Pohľady ktorých filter obsahoval časovú závislosť zobrazovaných dát boli upravené tak, že sa pred zobrazením dát vyvoláva v predvolenom nastavení filter.
 • Pri objednávaní z burzy (zamestnanec, ktorý si nestihne včas zrušiť objednané jedlo, ho môže presunúť do Burzy. Jedlá v Burze sú k dispozícii ostatným zamestnancom, ktorí si z najrôznejších dôvodov nestihli naopak včas objednať svoje jedlo.) vo Webcare sa teraz zobrazuje potvrdzujúci dotaz, ktorého zobrazovanie je možné prípadne vypnúť k tomu účelu vytvoreným novým parametrom Potvrdiť pri objednávaní z burzy v novej sekcii Parametre objednávok WebCare aplikácie Webcare.
 • Stále sa snažíme pokladničný systém Septim pre Vás rozširovať - evidencia zákazníkov bola rozšírená o evidenciu adresy zamestnávateľa a pracovnej pozície.
 • Rozšírenie evidencie zákazníkov o evidenciu adresy zamestnávateľa a pracovnej pozície bolo premietnuté aj do Webcare.
 • Testy na zákaz používania niektorých funkcií na replikovanej databáze boli rozšírené o ďalšie funkcie.
 • Rýchlosť je pre nás dôležitá, preto kontrola alergénov v účte bola upravená a to práve z výkonových dôvodov.
 • Do pokladne bola pridaná nová funkcia Načítanie výsledku čakajúcej operácie pre doriešenie komunikácie s platobným terminálom GE.
 • Nový globálny parameter receptúr umožňuje úplne odstaviť možnosť ukladať Číslo H z editačného formulára s tým, že sa do tohto poľa vždy uloží ID receptúry ako automatický unikátny identifikátor.
 • Pohľad receptúry bol rozšírený o tlače zahŕňajúce alergény.
 • Pohľad normovanie bol rozšírený o zostavu normovanie pre kuchára.
 • Pohľad na tržby bol rozšírený o zálohy za nevykonané objednávky a storna záloh nevykonaných objednávok.
 • Už v minulosti bolo z klientskej aplikácie Manažer možné spúšťať externú aplikáciu TeamViewer. Túto sme teraz aktualizovali na najnovšiu verziu 10 a je súčasťou inštalácie.
 • Evidencia predaja liehu bola doplnená o podporu pre voliteľné nezaokrúhľovanie súm.
 • Tlačidlo pokladne pre storno a znovunamarkování teraz obsahuje nový parameter Tlačiť účtenku pre storno .
 • Pridávanie alergénov do účtu bolo prepracované z evidenčných receptúr na špeciálne k tomu vytvorený nový typ receptúr Alergén do účtu .
 • Možnosť použitia autorizovaných operácií (platobné terminály) bola rozšírená aj do vkladov.
 • Bola pridaná kategória DPH 10% a v skladových operáciách potom úplne prepracované sčítanie po kategóriách DPH zo stĺpcov v hlavnom pohľade na samostatný podriadený pohľad.
 • Bol výkonovo optimalizovaný pohľad na receptúry.
 • Alergény pri receptúrach teraz na predaj aj skladové operácie používajú zhodný zoznam alergénov.
 • Definícia ingrediencií pri receptúrach určených pre normovanie teraz prechádza kontrolou zhody alergénov skladových položiek vyrábaných proti alergénom položiek z ktorých sa vyrába.
 • Pri samotnom normovaní a prepnutí do stavu vyrobené sa kontrolujú definície alergénov u vyrábaných i zdrojových položiek.
 • Bola pridaná podpora pre novú čítačku Mifare MF71.
 • Externé rozhranie ku kontám bolo rozšírené o podporu CRM+ programov.
 • Pri editácii ingrediencií sa teraz v prípade, že nie je licencované normovanie už nezobrazujú výrobné typy ingrediencií.
 • Filter ingrediencií bol rozšírený o obmedzenie podľa typu ingrediencie.
 • Bola pridaná podpora na editáciu a následné zobrazovanie a postupné znižovanie limitov predaja receptúr.
 • Tlačidlo Späť informačnej stránky pokladne bolo rozšírené o podporu prerušenia komunikácie.
 • Vo Webcare je teraz možné zobrazovať komentáre k účtom.
 • CRM+ program Obrat zákazníka podľa obratu bol rozšírený o možnosť definovania kontroly všetkých či len registrovaných zákazníkov.
 • Markovanie položiek s 10% DPH je zatiaľ umožnené len s obmedzením, že sa DPH započítava v účte do zníženej kategórie.
 • Vyúčtovanie DPH teraz počíta s predajom v 10% kategórii.
 • V predajoch zo skladu sa teraz tiež zobrazujú alergény.
 • Webcare teraz podporuje slovenské preklady.
 • Do filtrov obratov bolo pridané filtrovanie podľa osobného čísla.

Nové vlastnosti 2014

Release 3.1.69.360

Tento release obsahuje predovšetkým kompletnú podporu pre alergény, ďalej potom kompletnú podporu pre burzu objednávok a okrem toho celý rad vylepšení v oblasti skladov a operácií s účtami v pokladni.

Septim

 • Bolo vylepšené normovanie vzhľadom na aktualizáciu skladovej ceny výrobku pri zmene zloženia receptúry.
 • Bola doplnená podpora pre posun účtovného dátumu uzavretia účtu pre bankové účty.
 • Meníte často výšku dotácie a chceli by ste celý proces zautomatizovať? Práve preto sme vytvorili podporu pre import vyššie dotácie. Proces možno samozrejme naplánovať.
 • Do stránky uzavretie účtu bola doplnená dodatočná kontrola zľavových programov a happy hours v prípade zmeny zákazníka účtu.
 • Bola vylepšená funkcionalita zakladania nového skladu - Pri zakladaní nového skladu je teraz možné hromadne nastaviť používanie už existujúcich skladových položiek na používanie / nepoužívanie alebo použiť ako vzor iný sklad.
 • Bola vytvorená kompletná podpora pre burzu jedál, ktorá je teraz dostupná z Webcare. Zákazník má teraz možnosť vložiť svoje objednané jedlo, o ktorom vie, že ho nevyzdvihne do burzy, kde si ho môže objednať iný zákazník, ktorý si jedlo objednať nestihol.
 • Stránka uzavretie účtu na pokladni bola opäť vylepšená a to tak, že pri zvolení platby trasou peňazí sa súbežne zakladá platba. Vhodné najmä pre situácie kedy účet uzatvárame platbou na platobnom termináli. Predchádzajúcim riešením sa účet platený platobnou kartou uzatváral na štyri kroky, teraz sa to celé dá zvládnuť dvoma krokmi.
 • Bol vylepšený online výpočet skladovej ceny v oblasti detekcie a ošetrenie situácií s nulovým vstupom.
 • Bola pridaná komplexná podpora pre alergény umožňujúca podľa zákona evidovať alergény v predávanom tovare aj alergia u zákazníkov a poskytovať potrebné upozornenia a to ako vo webcare tak aj v aplikácii kasa.
 • Pohľad Storná prázdnych otvorených účtov bol rozšírený o nové podriadené pohľady zobrazujúce položky a platby.
 • Teraz môžete v pokladničnom systéme Septim používať čítačku kariet GACC.
 • CRM + program Zber bodov za recept bol rozšírený o možnosť zadania koľko bodov sa prideľuje v ktorom dni v týždni a v ktorom období.

Webcare

 • V ponukách aj objednávkach vo Webcare boli rozšírené možnosti radenia o ďalšie stĺpce.
 • Bol vytvorený nový report Prehľad zrážok zo mzdy. Zobrazenie reportu je potrebné povoliť v parametroch aplikácie Webcare, štandardne sa nezobrazuje. Report má okrem stĺpcov s obdobím aj stĺpce Plná cena (suma položiek účtov daného mesiaca vrátane prípadných daňových a nedaňových dotácií), Dotácie (suma daňových a nedaňových dotácií položiek účtov daného mesiaca a dotácie za daný mesiac importované do tabuľky Vyššie dotácie) a Zrážka zo mzdy (rozdiel medzi plnou cenou a dotáciami).

Release 3.1.68.350

Tento malý release prináša úpravu podpory pre e-stravné lístky a podporu nových platobných terminálov.

Septim

 • Bol rozšírený CRM program Marketingová akcia o parameter určujúci, či je k využitiu zľavového programu vyžadovaná registrácia zákazníka prostredníctvom Webcare.
 • Teraz môžete v pokladničnom systéme Septim využívať čítačky SiezaD2H - na žiadosť jedného z našich klientov bola doprogramovaná podpora pre tento typ čítačky.
 • V Spectu sa štandardne zoskupovali receptúry podľa názvu receptúry. Teraz možno položky nezlučovať.
 • Platba platobnou kartou je trend, preto sme vytvorili podporu pre platobné terminály GE a Komerčnej Banky.
 • Bola upravená podpora pre operácie vyžadujúce autorizáciu (e-stravné lístky a platby platobným terminálom).
 • Bola upravená v minulom release doplnená podpora pre e-stravné lístky a to predovšetkým po programátorskej stránke (funkčnosť zostala zachovaná).
 • Do databázy bol pridaný ďalší jazyk - slovenský.
 • Bola pridaná podpora pre viac polovičných porcií k jednej receptúre.
 • Bola pridaná možnosť dodatočnej legalizácie platnosti zľavových programov
 • Bola pridaná podpora voucherov do systému CRM alebo banky.
 • Potrebujete rýchlo odbavovať zákazníkov? Teraz môžete využiť funkcionalitu kedy pomocou stlačenia jedného tlačidla nablokujete vopred definovaný počet receptúr a uzavriete účet. Veľmi užitočné napr. pre reštaurácie kedy si vytvoríte tlačidlo napr. 3x Pilsner a po jeho stlačení Vám rovno vyjde účtenka a účet je uzavretý.

Release 3.1.67.340

Tento malý release prináša podporu pre e-stravné lístky.

Septim

Bola pridaná podpora pre e-stravenky Benefit plus.

Jasper

Bola vylepšená podpora pre generovanie Web reportov v prípade nestabilného sieťového pripojenia.

Release 3.1.66.330

Tento release prináša celý rad doplnkov a vylepšení pre Webcare, KDS, možnosť použitia zákazníckych bonusov na fiškálnych moduloch FT4000, nové práva do evidencie zákazníkov a receptúr, rozšírenie editora šablón dodacích listov, tlač log na bluetooth tlačiarni Ordermana a ďalšie drobné vylepšenia a opravy.

Septim

 • Bola rozšírená funkcionalita Storno a znovunablokovania účtu kedy sa teraz vyhodnocuje či bol účet uzavretý dovnútra alebo von a na základe toho sa účet prepočítava.
 • Bola premenovaná grafická komponenta aplikácie pokladnica Výber skupiny pre tlač objednávky na Výber chodu .
 • Komponenty aplikácie pokladnica Výber zľavového programu a Priradenie zľavového programu boli rozšírené o priamy režim, kedy nefungujú ako tlačidlá pre vyvolanie zoznamu, ale priamo kľúčom definovaný program aktivujú / deaktivujú.
 • Bola doriešená podpora pre výmenu karty vo Webcare za pomoci kontrolného kódu. Pôvodné riešenie spôsobovalo problémy, pretože niektorí e-mailoví klienti nerešpektujú RFC a obaľovací znak chybne pridávajú k vlastnému odkazu pre aktiváciu karty čím odkaz znefunkčnila.
 • Bol vytvorený CRM+ program Časové úseky na riešenie vstupov a výstupov zákazníkov cez turnikety a to aj pre viac zón. Ideálne použitie je napr. pre miesta kde chcete na základe priloženia karty k čítačke pri príchode a odchode evidovať strávený čas v určitej zóne napr. sauna, relaxačná miestnosť atď… Po priložení karty k čítačke je identifikovaný zákazník a zóna a vďaka tomu je pri odchode zo zóny do účtu nablokovaná receptúra aj cenou vypočítanou z dĺžky pobytu v zóne.
 • Bola optimalizovaná rýchlosť synchronizácie zákazníckych bonusov v prostredí banky.
 • Parameter zariadení pokladnice Spôsob spracovania objednávok bol rozšírený o novú voľbu Ihneď po nablokovaní , V priebehu blokovania alebo Pri opustení účtu . To umožňuje odovzdanie objednávky oveľa rýchlejšie ako v minulosti použitých prípadoch.
 • Bola doplnená podpora pre monitoring databázy Septima z monitorovacieho systému Nagios. Aktuálne možno monitorovať front pre odosielanie e-mailov.
 • Boli aktualizované niektoré tlačové zostavy dostupné z Manažéra v pohľade na otvorené a uzavreté účty, prípadne kontrolné zostavy.
 • Bola vytvorená nová aplikácia Externé rozhranie ku kontám a nové zariadenie Externá pokladňa pre prácu s kontami . Teraz je teda možné získavať informácie o zákazníkovi podľa čísla karty, uzatvárať účty, zakladať vklady na účet, stornovať účty a vklady a to všetko z externej aplikácie.
 • Bol doriešený výpočet novej skladovej ceny u položiek vzniknutých normovaním pri zmene skladby ingrediencií receptúr.
 • Orez dát bol rozšírený o mazanie evidencie výpisu z účtov.
 • Import receptúr bol doplnený o voľbu, ktorá umožní zakázať aktualizáciu skladových cien importovaných ingrediencií.
 • Editor šablón v pohľade na Dodacie listy bol rozšírený o novú možnosť Vložiť položky na základe vzoru objednávky . Teraz teda môžete položky dodacích listov zakladať na základe objednávky , dodacieho listu , šablóny dodacieho listu a vzoru objednávky . Použitie týchto funkcií Vám veľmi uľahčí prácu s dodacími listami.
 • Podpora fiškálneho modulu FT4000 bola rozšírená o podporu používania bonusových receptúr.
 • Bola vytvorená funkcia, umožňujúca na základe celkovej výšky účtu zobraziť na účtenke odporúčaný tip, takže si už Vaši zákazníci nemusia lámať hlavu s výškou tipu.
 • Oprávnenie pri editovaní receptúr a zákazníkov bolo prepracované a doplnené o nové možnosti týkajúce sa editácie príslušnosti v skupinách, editácia cien receptúr atď. Aktualizácia nastavenia týchto práv vyrieši tak, aby nedošlo k zmene aktuálnych práv.
 • Aplikácia pokladňa teraz umožňuje podľa nastavenia parametrov pokladne na užívateľa zobraziť pri založení účtu kartou na základnej stránke, zmene či úvodnom ručnom nastavení zákazníka účtu, zmene zákazníka pri uzatváraní účtu či jeho výbere pri vklade, zobraziť poznámky k zákazníkovi.
 • Evidencia zákazníkov bola rozšírená o webovú adresu, národnosť, ďalšie e-mailové adresy a unikátny párovací identifikátor.
 • Najnovšie sa pomocou banky prenášajú aj poznámky k zákazníkom.
 • Bolo pridané nové oprávnenie Vkladať záporný vklad na konto vo výške posledného vkladu .
 • V parametroch a právach pokladne na užívateľa je teraz možné nastaviť predvolenú trasu peňazí pre vklady.
 • Do Ordermana bola pridaná podpora tlače uloženého loga na pripojenej bluetooth tlačiarni.

Webcare

 • Našou snahou je zabezpečiť 100% funkčnosť a beh aplikácií, preto sme do aplikácie Webcare implementovali funkciu umožňujúcu monitorovanie stavu bežiaceho webcare pomocou externého nástroja Nagios. Testuje sa okrem iného či je aktívna konfigurácia, existencia odkladacieho adresára, verzia databázy vs Webcare, konfigurácia a pripojenie k databáze a ďalšie.
 • Bola vytvorená podpora pre nové CRM + callback umožňujúca získavať pre Webcare rozšírené informácie o zákazníkovi (napríklad členstvo v rôznych kluboch a pod.).
 • Bola doplnená podpora pre monitorovanie doby trvania jednotlivých requestov pri webových aplikáciách, čo umožňuje včas odhaliť prípadné problémy s výkonom.
 • V parametroch aplikácie Webcare možno teraz nastavovať, či sa majú zobrazovať súčty položiek reportov.
 • Report Zoznam uzavretých účtov zákazníka bol rozšírený o možnosť zobrazovania bonusov.
 • Webcare teraz umožňuje konfigurovať, ktoré operácie sú zákazníkovi dostupné. Možno obmedziť editáciu údajov zákazníka, nastavení, blokovanie alebo odblokovanie a výmenu karty, zmenu užívateľského mena a pod.
 • Webcare teraz umožňuje konfigurovať odlišný text návodu pre odlišné skupiny zákazníkov.
 • Evidencia telefónnych čísel vo Webcare teraz umožňuje zadať viac čísel oddelených čiarkou.
 • Bola implementovaná možnosť prihlasovania sa do Webcare pomocou LDAP.

KDS

 • Bol pridaný parameter KDS, ktorým možno aktivovať automatické zlučovanie objednávok, ktoré ešte nie sú 100% vydané.
 • Bol vytvorený CRM + program Automatické dokončenie objednávky , ktorý po nablokovaní vybranej evidenčnej receptúry automaticky dokončí objednávky účtov, ktoré boli na pokladni založené pred aktuálnym účtom.
 • Bolo doriešené radenie chodov v objednávkach podľa poradia chodov uvedeného v evidencii jednotlivých chodov.
 • V KDS boli z hľadiska rýchlosti optimalizované procedúry slúžiace na synchronizáciu objednávok.

Spectu

V Spectu teraz môžete zadávať ku každej objednávke popis.

Nové vlastnosti 2013

Release 3.1.65.320

Tento release prináša rozsiahle zmeny v oblasti normovania a ako novinka bol pridaný aj wizard určený pre rýchlu počiatočnú konfiguráciu. Zásadne bol rozšírený okruh preddefinovaných tlačových zostáv pre rôzne šírky tlače s možnosťou automatického vkladania licenčného aj užívateľského textu do hlavičky a pätičky výtlačkov.

Septim

 • Nová funkcia či aplikácia Wizard , dostupná z menu Pomocník aplikácie Manažér, alebo ako samostatná aplikácia Wizard umožňujúca na pár kliknutí založiť užívateľa, aktivovať ho a zaradiť ho do prednastavených skupín. Ďalej umožňuje napr. založiť celé sady stolov, tlačiarne, pokladne … Týmto sa zásadne zjednodušuje základná konfigurácia systému pre začínajúce reštaurácie, ktorú by mal teraz zvládnuť bežný užívateľ.
 • Tlače z pokladne sú teraz rozšírené o funkciu Užívateľské texty. Tieto užívateľom definované texty sa automaticky vložia do všetkých hlavičiek a pätičiek kde je pre ne definovaný príslušný dátový prvok.
 • Pri tlačiach používanej úrovne zabezpečenia, ktorými sa dá obmedziť oprávnenie k tlači boli upravené tak, že sa dá nastaviť detailne ktoré úrovne zabezpečenia je možné tlačiť namiesto pôvodného textu od ktorej úrovne je možné tlačiť.
 • Preddefinované tlačové zostavy boli rozšírené o varianty pre rôzne šírky tlačí a všetky hlavičky a pätičky boli doplnené o používateľské texty a licenčné texty.
 • Súčasťou ingrediencií je teraz aj odkaz na porciu, čo umožňuje definovať inú skladbu receptúry pre rôzne porcie.
 • Bola vytvorená podpora pre tzv. VIP zákazníkov , ich záznamy sú následne v hlavných pohľadoch dostupné len na základe príslušného oprávnenia.
 • Bola zásadne prepracovaná práca s normovaním. Novo existuje režim výrobné a nevýrobné od ktorého sa odvíja ďalšia funkčnosť.
 • Potrebujete pomocou pokladničnej aplikácie spúšťať ďalšie aplikácie? Od release 3.1.65 už je to možné.
 • Parametre CRM programov možno teraz meniť hromadne pre zvolených zákazníkov.
 • Pri skladových operáciách na báze receptúr je teraz možné zadať porciu ktorej sa operácia týka a ingrediencie sú potom použité podľa zadanej porcie.
 • Pohľad na receptúry vložené do normovania bol doplnený o evidenciu výrobného postupu (kópia z receptúry) a bola upravená aj niektorá ďalšia pôvodná funkčnosť.
 • Pohľad na skladové položky vložené do normovania bol zásadne prepracovaný. Teraz existuje vo variantoch pre skladníka, kuchára pre výrobný a nevýrobný režim. Funkčnosť pohľadu je teraz úplne odlišná od ostatných skladových operácií.
 • Bola zrušená podpora pre takzvané surovinové alternatívy.
 • Bolo vylepšené použitie aplikácie Manažér pod Wine.
 • Bol vytvorený nový CRM program pre vstup zákazníkov pomocou turniketov. Viac informácií o CRM programoch nájdete tu, prípadne na obchod@septim.sk.
 • Tlačové prvky tlače na pokladni boli rozšírené o možnosť zadania oddeľovačov, ktorými možno vynútene rozdeliť tlačené dáta na viac riadkov.
 • Bol vytvorený nový univerzálny import dochádzky pre poskytnutie dotácie.

Spectu

Teraz je pomocou Spectu možné zobrazovať videosekvencie.

Webcare

 • Bola pridaná podpora pre monitorovanie webcare pomocou aplikácie Nagios.

Release 3.1.64.310

Tento release prináša okrem väčšieho množstva drobných zmien a úprav aj pár zásadnejších vecí:

 • Boli úplne odstránené všetky funkcie pre prácu s pripísanými účtami.
 • Rozšírili sme podporu o ruskú verziu databázy spolu s potrebnými úpravami pre podporu ruských znakov.
 • Bolo pridané napojenie na hotelový systém Mews, rozšírené možnosti spolupráce so Spectu a s viacportovými relé Quido, pre využitie v turniketoch, využívaných na báze kartového blokovacieho servera.

Septim

 • Obecný export do XLS (Excel) bol upravený tak, aby nastavenie okrajov stránky jednotkami zodpovedalo vyšším verziám tohto tabuľkového procesora.
 • Bola vylepšená podpora zobrazovania najmä fontov aplikácie Manažér pod Linuxom.
 • Bola vylepšená komunikácia s hotelovým systémom SmartHotel, teraz je možné identifikovať hosťa pomocou karty od izby.
 • Pre použitie v reportoch bola vytvorená nová všeobecná funkcia na formátovanie čiastky v cudzej mene.
 • Boli vykonané úpravy, ktoré boli potrebné na začatie príprav na ruskú verziu Septima.
 • Aplikácia Manažér má nový parameter -CS, ktorý umožňuje vnútiť komponentom aj na českom systéme schopnosť zobrazenia ruských znakov. Pripravujú sa preklady a boli vymenené niektoré vizuálne komponenty, ktoré neboli schopné ruské znaky vôbec zobrazovať.
 • Bol vytvorený nový CRM + program Obmedzenie zákazníckych bonusov , pomocou ktorého možno vybraným skupinám zákazníkom obmedziť možnosť čerpania zákazníckych bonusov a to pre rôzne skupiny receptúr. Viac informácií o CRM programoch poskytne obchodné oddelenie.
 • Bola pridaná podpora pre JPosServer umožňujúca tlač na ruskej fiškálnej tlačiarni.
 • Obecný report Zoznam uzavretých účtov zákazníka bol rozšírený o stĺpce týkajúce sa zákazníckych bonusov.
 • Chceli by ste pomocou aplikácie kasa spúšťať iné aplikácie? Teraz je to možné, do stránok aplikácie pokladnica možno teraz vkladať tlačidlá pre spúšťanie externých aplikácií.
 • Pohľad na zásoby podľa skladov bol rozšírený o čiarové kódy položiek.
 • Bola pridaná podpora pre sekundárny jazyk. Využitie nájde tam, kde užívateľ uprednostňuje 2 iné jazyky pred češtinou a v oboch jazykoch je odlišná skupina preložených textov. V takom prípade je všetko preložené do primárneho jazyka a to čo nemá preklad v primárnom jazyku je hľadané v sekundárnom a až keď nie je nájdený preklad ani pre primárny ani pre sekundárny jazyk, je použitý základný jazyk databázy (Čeština).
 • Formulár O programe aplikácie Manažér bol doplnený o stavové informácie databázového servera (veľkosť DB, logu a cesta a názov databázového súboru).
 • Do aplikácie Kasa bola pridaná podpora pre napojenie na Hotelový systém Mews.
 • Bola vylepšená dokumentácia CRM programu Permanentka . Viac informácií o CRM programoch nájdete tu, prípadne na obchod@septim.sk.
 • Kartový blokovací server bol rozšírený o podporu viacportových relé Quido a boli doplnené funkcie pripravujúce využitie s turniketmi, založenými na báze riadenia pomocou relé.
 • Bolo pridané obmedzenie výpočtu spotrebného koša na zoznam škôl a skladov.

Webcare

 • Možno teraz nakonfigurovať tak, aby namiesto volieb Áno / Nie používal štandardné checkboxy (predvolené nastavenie), alebo naopak.
 • V hlavičke stránky v mieste, kde sa zobrazujú informácie o zostatku vkladu teraz môže byť umiestnená textová informácia získaná pomocou na to určenej funkcie CRM + programu.

Spectu

 • Podpora pre iPad menu Spectu bola rozšírená o možnosť založenia účtu.
 • Väzba stola na skupinu bola rozšírená o nepovinné zadanie poradia, ktoré ovplyvňuje vlastné radenie stolov pre iPad menu Spectu.
 • Bolo optimalizované zobrazenie zoznamu receptúr.
 • Boli pridané ďalšie konfiguračné parametre, ktorými možno ovplyvňovať napríklad orientáciu zobrazenia.
 • Do podpory iPad menu Spectu v Septimovi boli pridané aj odporúčané produkty, takže možno hosťovi napr. ku konkrétnemu jedlu odporučiť konkrétny nápoj.

Jasper

 • Teraz máte možnosť získavať dáta pre Váš Jasper report z viacerých databázových serverov.

Release 3.1.63.300

Septim

 • V pokladničnej aplikácii vznikol na presun položiek medzi účtami nový voliteľný stĺpec „POPISOBJ“, ktorý zobrazuje popis objednávky a v prípade zloženého menu aj jeho položky. Celý popis možno zobraziť pomocou dvojkliku na danú položku zoznamu.
 • Bolo odstránené historické obmedzenie spočívajúce v nemožnosti zmeniť stredisko pri sklade. Teraz možno stredisko skladu zmeniť, ak na pôvodné či nové stredisko neexistuje inventúra.
 • Bol pridaný nový závislý pohľad s nutričnými hodnotami v pohľade na receptúry.
 • Bola pridaná podpora pre odoslanie pozvánky do webcare z prostredia klientskej aplikácie Manažér.
 • Bola pridaná podpora pre LifeTable.
 • Grafický editor rezervácií teraz podporuje drag'n'drop presun rezervácií medzi objektmi a tiež vytváranie priamych kópií rezervácií.
 • Do zoznamu otvorených účtov v pokladni bol pridaný voliteľný stĺpec s dobou otvorenia účtu.
 • Do Kasy bola pridaná komponenta na zobrazovanie počtu neprečítaných správ.
 • Komponenta na vkladanie obrázkov zo schránky a kamery do databázy bola rozšírená o možnosť práce so súbormi vrátane uloženia obrázka na disk.
 • Pre potreby Jasper reportov bola vytvorená procedúra na reportovanie profitability podľa receptúr.
 • Oprávnenie na editáciu cenníkov receptúr bolo rozšírené o možnosť pridelenia tohto práva len v rámci strediska.

Webcare

 • Neúspešné prihlásenie do webcare so správne zadaným prihlasovacím menom je teraz logované do poznámok k zákazníkom.
 • Bola upravená registrácia užívateľa, kedy sa v prípade použitia e-mailovej adresy ako adresy užívateľa táto ukladá už v prvom kroku, aby bolo možné ošetriť odlišne situáciu pri zmene používateľského mena po vypršaní platnosti registrácie.
 • Pre potreby maximálneho výkonu webcare a hlavne pre jeho možné ladenie a testovanie je teraz možné používať 2 rôzne spôsoby získavania dát - pomocou XML a ako ResultSet.

Release 3.1.62.290

Tento release prináša podporu skladových operácií zadávaných pokladňou a prácu s výpismi z banky. Ďalej bolo pridané napojenie na hotelový systém Previo a recepčný systém CasiLogic.

Septim

 • Boli pridané tabuľky a pohľady na výpisy z účtov a ich položky vrátane importu výpisov. Na základe importovaných výpisov je teraz možné zakladať vklady.
 • Bola pridaná podpora na import výpisov vo formáte ABO a ČSOB MultiCash.
 • Na základe normovania možno teraz vygenerovať objednávku.
 • Receptúry možno teraz do všeobecnej skupiny nielen hromadne priraďovať, ale takisto toto priradenie rušiť či meniť.
 • Bola pridaná podpora pre zadávanie skladových operácií pomocou aplikácie PC Pokladňa. Jedná sa o operácie typu Dodací list, Inventúra, Prevod medzi skladmi a Znehodnotenie.
 • Bolo optimalizované zobrazovanie posledného uzavretého účtu.
 • Bola pridaná podpora pre import zákazníkov a účtov z recepčného systému CasiLogic.
 • Bola pridaná podpora pre hotelový systém Previo.
 • Zobrazovanie položiek otvoreného účtu bolo optimalizované na rýchlosť.
 • Tlačidlový zoznam účtov a ponuky stolov boli doplnené o cachovanie fotografií zákazníkov, čo viedlo k značnému urýchleniu zobrazovania a k zníženiu obsadenia pamäte.
 • Vkladanie receptúr do prevodov medzi skladmi bolo optimalizované na rýchlosť pre väčšinové nastavenie globálnych skladových cien.

Webcare

 • Reporty boli doplnené o podporu dlhých názvov receptúr a prekladov a ďalších podporných informácií.

Nové vlastnosti 2012

Release 3.1.61.280

Tento release prináša úpravy pre zariadenia Orderman, urýchlenie práce so scriptami a patchom, podporu fotografií zákazníkov na tlačidlá stolov účtov, nové logá pre sviatky a narodeniny s automatickou detekciou, úpravy a urýchlenie komunikácie s bankou a celý rad zmien vo Webcare.

Septim

 • Bola pridaná podpora pre Ordermana na zadávanie a zobrazovanie chodov.
 • Bolo urýchlené spracovanie scriptov a patchov v miestach, kde sa nachádza väčšie množstvo oddeľovačov jednotlivých príkazov.
 • Bola prepracovaná konfigurácia čítačiek v Ordermanovi.
 • Do Ordermana bola pridaná podpora pre zadávanie povinných popisov k objednávke.
 • Bol optimalizovaný kód opúšťania účtu na Ordermanovi. Teraz táto funkcia prebieha viditeľne rýchlejšie.
 • Bol vytvorený nový CRM + program „X receptúr v akcii“.
 • Bol vytvorený nový CRM + program „Zber bodov za účet“.
 • Bola pridaná podpora pre zobrazovanie fotografií zákazníkov v tlačidlovom zozname účtov a na tlačidlách stolov.
 • Do pokladničnej aplikácie bola pridaná podpora čítania kariet pre hotelový systém Protel.
 • Teraz možno pri posunutí účtu v čase rovnakým spôsobom upraviť aj reálne časy nablokovania a založenia účtu.

Webcare

 • Bola pridaná podpora pre voliteľné zadávanie roku narodenia.
 • Bola pridaná podpora pre zobrazenie histórie konta.
 • Bola vykonaná výkonová optimalizácia procedúr týkajúcich sa Webcare a Objednávok.

Release 3.1.60.265

Tento release prináša podporu pre strediskové a skladové ceny, novú metódu výpočtu skladových cien a základnú podporu pre spotrebný kôš vrátane evidencie škôl, tried atď.

Septim

 • Bola pridaná nová metóda výpočtu skladových cien za obdobie, ktorá eliminuje problémy ostatných metód.
 • Pri založení položky do prevodu medzi skladmi sa novo volá aj prepočet skladových cien, pretože v prípade použitia skladových či strediskových cien môže byť prevod vstupných operácií ekvivalentný dodaciemu listu.
 • Pri prevode medzi skladmi a strediskami sa na základe nastavenia skladových a strediskových cien a marží pre centrum alebo sklad vykonáva predvyplnenie marže, umožní sa jej ručná úprava a následne sa výstupná a vstupná časť prevodu líši podľa nastavenia marže v cene.
 • Bol pridaný globálny parameter „Parametre výpočtu skladových cien“ / „Segmentácia platnosti skladovej ceny“ , ktorý určuje či sa používa zhodná cena vo všetkých skladoch, alebo je individuálna v strediskách či skladoch.
 • U strediskových či skladových cien je teraz možné editovať skladovú cenu v zásobách.
 • Bola pridaná tabuľka na evidenciu škôl a tried.
 • Editácia zákazníka teraz obsahuje nové hodnoty týkajúce sa žiakov-stravníkov a to kontakt na zákonného zástupcu, číslo účtu pre zasielanie zostatkov a väzbu na školu a triedu.
 • Mailing u zákazníka teraz podporuje odosielanie pozvánok do Webcare.
 • Bola pridaná podpora pre odosielanie PDF s predvyplnenými údajmi o stravníkovi ako prihláška na stravovanie na ďalší rok.
 • Z normovania je teraz možné založiť prevod, ktorý vynuluje zmenu v sklade prevodom z iného skladu.
 • Bola pridaná tabuľka na evidenciu nutrikantov.
 • Bola pridaná tabuľka na evidenciu väzby skladovej položky na nutričné hodnoty.
 • Bola pridaná tabuľka na evidenciu druhov jedál.
 • Bola pridaná tabuľka na ukladanie vypočítaných hodnôt spotrebného koša.
 • CRM + program „Zmena nastavenia zákazníka podľa dosiahnutého obratu“ bol rozšírený o ďalšie nové vlastnosti týkajúce sa nastavenia úrovne podľa obratu.
 • Pre zmenšenie objemu prenášaných dát medzi Bankou a Septimom bola doplnená kompresia prenášaných dát.
 • Pohľady na Hospodárenie teraz umožňujú vybrať vo filtri ako obmedzujúcu podmienku viac skladov súčasne.
 • Na konci prepočtu cien možno v prípade použitia skladových alebo strediskových cien hromadne naplniť vypočítanú priemernú skladovú cenu do receptúr a účtov.

Webcare

 • Bol doplnený o podporu prihlásenia žiaka na stravovanie.

Release 3.1.59.260

Tento release prináša podporu správ pre obsluhu a komunikáciu s novým iPad menu Spectu.

Septim

 • Bola pridaná podpora pre Spectu, čo je ponukové menu pre iPad. Podpora zahŕňa možnosť konfigurácie popisov receptúr, obrázkov skupín receptúr aj receptúr samotných, konfiguráciu nového zariadenia, preklady, komunikáciu medzi Septimom a Spectu a ďalšiu funkčnosť pre plnú komunikáciu oboch systémov.

Release 3.1.58.255

Septim

Tento release prináša úpravy vo fungovaní Banky v replikovanom prostredí, podporu externého spúšťania programov z aplikácie Manažér, viac inštancií KDS, doriešenie niektorých vlastností tlače, zmeny v lokalizácii a niekoľko ďalších zmien rôznorodého charakteru.

Septim

 • Do pohľadu zákazníkov bola pridaná funkcia na odosielanie e-mailov.
 • Bola rozšírená funkcia utility Protel-SKFiscal o podporu vkladov, výberov a platby faktúrou.
 • Bol vytvorený nový CRM + program na automatické odosielanie e-mailov k sviatku a narodeninám.
 • Evidenčné receptúry je teraz možné markovať do mínusu.
 • V evidencii kategórií DPH možno teraz skryť alebo obnoviť ľubovoľnú existujúcu kategóriu a zabrániť tak zbytočne dlhému zoznamu kategórií, kde sa väčšina už nepoužíva.
 • Skladové položky možno teraz hromadne vložiť do skupín obdobnou funkciou ako je tomu pri receptúrach, ďalej je možné hromadne nastavovať použitie na skladoch.

* Zrušenie otvoreného účtu je teraz možné aj vtedy, keď obsahuje zálohy. Podmienkou je, že súčet preddavkov (bežné + inverzné) bude 0. * V prípade platby z cudzieho konta je teraz v podriadenom pohľade platieb uzatvorených účtov a preddavkov otvorených účtov vidieť aj konto z ktorého bola platba vykonaná. * Do Banky bola doplnená podpora pre Master zákazníka. * Pri zakladaní skladovej položky je teraz možné priamo zadať používanie položky na skladoch. * Pre potreby kontroly postupnosti markovania bol do menu Financie pridaný nový pohľad „Postupnosť markovania“. * Do aplikácie Manažér bola pridaná podpora pre spúšťanie externých aplikácií z menu. Teraz je teda možné aplikáciu TeamViewerQS spúšťať z prostredia aplikácie Manažér.

Webcare

 • Bolo prepracované rozhranie medzi databázou a Webcare a došlo k urýchleniu komunikácie a možnosť cachovania.
 • Bola pridaná podpora pre deaktiváciu zasielania e-mailov.

Kitchen display system

 • Do KDS bola pridaná podpora pre virtuálne inštancie aplikácie, takže možno na jednom serveri prevádzkovať viac KDS systémov súčasne.

Release 3.1.57.250

Septim

 • Bol vytvorený nový parameter, ktorý určuje hodnotu vkladanú do popisu účtu. Predvolená hodnota je „Názov stola“, voliteľne je možné vkladať „Meno zákazníka“.
 • Bolo upravené radenie v zozname otvorených účtov v pokladni. Teraz možno radiť aj podľa dátumu a času otvorenia účtu.
 • Rozšírenie možnosti pomenovania hosťa v pokladni z maximálne 5-tich znakov až na 100 znakov.
 • Zoznam položiek účtu v pokladnici je možné zoskupovať aj podľa „Skupiny receptúr 1“. Funkčnosť možno kombinovať s triedením podľa chodov, pričom hlavné je triedenie podľa skupiny receptúr.
 • Zadanie vkladov a výberov hotovosti v manažéri bolo rozšírené o možnosť zadania dátumu a času.
 • Funkcia na zlučovanie skladových položiek teraz akceptuje aj zlúčenie položiek označených ako „Nepoužívať“.
 • Na účtenku je možné teraz pridať aj informácie o stave permanentiek.
 • Do manažéra bola doplnená nová funkcia „Vložiť kópiu“, ktorá otvorí dialóg pre založenie nového záznamu a zároveň ho predvyplní hodnotami z aktuálne vybraného riadku. Funkcia je dostupná v lokálnom menu (pravé tlačidlo myši) alebo prostredníctvom klávesovej skratky „Shift + Insert“.
 • Bol vytvorený nový CRM + program „Akčné ponuky“, ktorý kombinuje funkcie CRM + programov „Marketingová akcia“ a „X-tá receptúra v akcii“.
 • Možnosti rezervácií objektov boli rozšírené o hromadné rezervácie formou zadania opakovaných rezervácií v časovom rozpätí alebo počtom rezervácií s definíciou intervalov opakovania.
 • U zákazníkov je možné novo evidovať aj tieto informácie: pohlavie, fajčiar / nefajčiar, sviatok, oslovenie a variabilný symbol. Tieto informácie je možné zobrazovať aj vo Webcare.
 • Nový parameter HappyHours, ktorý určuje, kedy sa vykonáva kontrola platnosti. Môže byť nastavený na hodnoty: „pred vytlačením predúčtu“, „pri prechode na stránku uzavretie účtu“ alebo „pri skrátenom uzavretí účtu“. Ak sa pri kontrole platnosti zistí, že už HapyHours neplatí, je zobrazený dotaz na zrušenie zľavy.
 • Po vytlačení predúčtu je možné účet automaticky presunúť do úložiska. Túto novú funkčnosť zabezpečuje parameter tlačidla na vytlačenie predúčtu.

Release 3.1.56.245

Septim

 • Bolo vylepšené nahrádzanie skladových položiek v databázach s existujúcimi starými inventúrami.
 • Tlač objednávok bol rozšírený o podporu na tlač sumy množstva, počtu položiek objednávky a chodu.
 • Bol upravený spôsob vykresľovania aplikácie Manažér v prostredí OS Windows 7.
 • Vznikol nový globálny parameter „Parametre skladov“, ktorý umožňuje zobrazovať alebo zrušiť zobrazovanie niektorých otázok, po ktorých sa prepočet medzi inventarizáciami spúšťa inak znova.
 • CRM + program „Permanentka“ bol rozšírený o parametre umožňujúce automaticky navýšiť zostatok k určitému dňu v mesiaci, ak v tom čase má zákazník určitú špecifickú tarifu.
 • Pre zjednodušenie vyhľadávania zákazníkov bol filter zákazníkov rozdelený na záložky:
  • Základné údaje
  • Webcare
 • CRM + programy „X-tá receptúra v akcii“ a „Marketingová akcia“ boli upravené tak, aby pri zmene zákazníka došlo k odobratiu prípadne pridelených iných zľavových programov.
 • V zozname položiek otvoreného účtu je možné zobraziť popis k objednávke.
 • Novo je zapracovaná podpora pre automatické reporty a zákazníci majú možnosť aj pristupovať k nadefinovaným reportom prostredníctvom webového rozhrania. Ukážka je umiestnená tu. Na prihlásenie použite meno „asw“ a heslo „asw“. Reporty sa navyše môžu spúšťať automaticky v definovanom intervale a výstup je možné posielať emailom. Vo webovej aplikácii je možné nastaviť akýkoľvek report, výsledné zobrazenie je možné online.
 • Bol rozšírený zoznam povolených operácií s účtom po vytlačení predúčtu, teraz možno parametrom ovplyvniť po vytlačení predúčtu tieto operácie:
  • markovanie do účtu
  • stornovanie položiek účtu
  • zmeniť zľavové programy položiek účtu
  • zmeniť zákazníka účtu
  • zmeniť cenovú kategóriu účtu
  • zmeniť zľavu účtu
  • založiť zálohu/platbu k účtu
  • stornovať zálohu/platbu účtu
  • pripísať účet na iný účet alebo zrušiť pripísanie účtu
 • Do hlavičky a pätičky tlačových vzorov účtov boli pridané nové položky: Osobné číslo zákazníka, Cenová kategória zákazníka, Kľúč cenovej kategórie zákazníka, Zostatok zákazníckych bonusov, Zostatok zákazníckych bonusov s menou, Doplatiť, Doplatiť s menou, Skupina zákazníkov 1-3, Kľúč skupiny zákazníkov 1-3.
 • Tlačidlo na tlač predúčtu možno teraz pridať aj na stránku uzavretia účtu. Na rovnakú stránku možno pridať aj úplne novú variantu tlačidla na opustenie účtu, ktoré podporuje súčasné vytlačenie predúčtu.
 • Bola pridaná podpora na Úložisko otvorených účtov, kedy sa na pomocný účet presunie pomocou nového tlačidla účet spĺňajúci podmienku vytlačeného predúčtu.
 • Do komponenty zobrazujúci zoznam záloh boli pridané nové stĺpce:
  • Typ trasy
  • Názov trasy
  • TIP
  • TIP v mene
 • K platbe je možné priradiť tip.
 • Grafický editor rezervácií bol rozšírený o podporu zobrazovania rezervovateľných objektov po skupinách.
 • V pokladni je možné zobrazovať poznámky k zákazníkovi.

Webcare

 • Bolo upravené správanie registrácie nového zákazníka vo webcare. Vznikol nový časový interval, po ktorom sú nepotvrdené registrácie zmazané a užívateľské meno (e-mailové adresy) je možné použiť na novú registráciu.
 • Teraz je možné definovať spôsob zobrazenia mena zákazníka po prihlásení do webcare.
 • Editovateľné údaje zákazníka boli vo webcare rozšírené o položku Osobné číslo.
 • V priebehu registrácie je vyžadované potvrdenie súhlasu s podmienkami používania Webcare. Počíta sa aj so situáciou, kedy súhlas nie je vyžadovaný alebo aj s dodatočným súhlasom.
 • Do webcare bola pridaná podpora na overenie novo zadanej e-mailovej adresy po jej zmene.
 • Webcare teraz umožňuje používateľskú zmenu prihlasovacieho mena.

Release 3.1.55.240

Tento release prináša predovšetkým nové rozšírenie nazvanej Kitchen display systém (KDS).

Zoznam nových funkcií

 • Do orezov databázy bolo pridané nulovanie záporných stavov v položkách orezovej inventúry.
 • Boli úplne preprogramované orezy uzavretých účtov, orezy databáz už budú prebiehať oveľa rýchlejšie.
 • Bolo pridané nové oprávnenie pokladne na užívateľa Markovať do účtu s vytlačeným predúčtom . Toto právo umožní do účtu markovať po vytlačení predúčtu. Ďalšie operácie po vytlačení predúčtu (pripisovanie, presuny a storná položiek) boli zakázané bez možnosti zákaz obísť pomocou oprávnenia.
 • Webcare bol rozšírený o možnosť aktivácie kariet priamo z webového rozhrania.
 • Bol vytvorený script na prechod na novú kategóriu DPH 14% pre neplatiacich užívateľov (zjednodušený prevod bez prepočtu cenníkov).
 • Bol vytvorený script na prechod na novú kategóriu DPH 14% pre platiacich používateľov (umožňujúci prepočet cenníkov receptúr s rozdelením na obdobie platnosti s automatickým prechodom na novšie ceny).
 • Do Septima bola pridaná podpora pre externé kartové systémy. Teraz je možné reštauračný softvér Septim využívať s Lyoness kartami, Septim zaisťuje komunikáciu s Lyoness centrálou.
 • Exit kód aplikácie pokladňa bol zmenený z 1 na 91 na lepšiu spoluprácu s linuxovými systémami.
 • Do aplikácie pokladňa bola pridaná podpora na evidenciu vkladov a výberov vo fiškálnom module. Evidujú sa ako vklady a výbery z / na zákaznícke konto, tak vklady a výbery zostatkov.
 • Boli rozšírené možnosti importu zákazníkov o nové položky.
 • Prepínacie tlačidlá komponenty pokladne Výber čísla hosťa a Výber skupiny na tlač objednávky majú teraz modrú farbu, aby bolo na prvý pohľad jasné, ktoré tlačidlo je stlačené.
 • CRM program Marketingová akcia bol rozšírený o obmedzenie na všeobecnú skupinu receptúr.
 • Nový CRM program X-tá receptúra v akcii umožňuje napríklad po namarkovaní 9-tich rovnakých receptúr poskytnúť 10-tu za polovicu či zadarmo a podobne. Funkčnosť možno obmedziť na konkrétne skupiny zákazníkov.
 • Došlo k vylepšeniu práce s oprávneniami pri delení účtu ak bol vytlačený predúčet. To pomôže v situácii, kedy sa predúčet používa ako podklad na delenie účtu.

Nové vlastnosti 2011

Release 3.1.54.235

Tento release prináša pomerne veľké zmeny s ohľadom na vzhľad formulárov a pohľadov v manažéri (gridy a editačné polia), ďalej potom podporu na zdieľané ponuky v pokladniach, zvýšenie stability replikácií, zvlášť potom v spojení s bankou a replikáciami.

 • Úprava vzhľadu a funkčnosti aplikácie Manažér - pridanie nových vlastností (rolovanie kolieskom myši, radenie cez viac stĺpcov, rozšírený výber pomocou klávesy shift a pod.).
 • Optimalizácia databázy, ktorá urýchľuje uzatváranie účtov v systémoch s viacerými intenzívne markujúcimi pokladňami.
 • Bola vytvorená podpora pre poznámky k zákazníkom.
 • Pôvodná „Ponuka receptúr“ vedená na pokladňu a užívateľov bola premenovaná na „Predvolená ponuku receptúr“ a doplnená o nepovinnú „spoločnú ponuku receptúr“. Toto rozšírenie funkčnosti pokladne umožňuje zjednodušiť definíciu prepínateľných ponúk, umiestniť prepínacie tlačidlá na zdieľanú stránku ponúk a ostatné stránky už vybaviť len tlačidlami na markovanie. Veľmi sa tak zjednodušuje definícia rozsiahlych ponúk.
 • Tlačidlá ponúk receptúr možno teraz vytvárať prázdne a definovať v nich skupinu receptúr 4 pre ktorú sú určené. Pri generovaní matíc alebo zakladaní nových receptúr je potom automaticky na neobsadené tlačidlá vložená receptúra ak v danej stránke nie je ešte použitá a je tu zodpovedajúce voľné tlačidlo.
 • Boli zmenené (štandardizované) klávesové skratky. Pôvodná Ctrl + A vykonávajúca refresh pohľadu sa presunula na Ctrl + R a Ctrl + A teraz označia všetky záznamy.
 • Bolo vylepšené zobrazovanie ikon v pohľadoch ak je šírka okna tak malá, že sa do neho všetky ikony nezmestia. Teraz sa na konci radu tlačidiel zobrazí tlačidlo nové, pod ktorým sú skryté tie funkcie, ktorých tlačidlá sa do pohľadu nezmestili.

Release 3.1.53.230

 • Pridanie možnosti zobraziť súčet aktuálne využiteľných zostatkov zákazníckych bonusov v aplikácii Kasa a Webcare.
 • Rozšírenie možností importu zákazníkov o zákaz aktualizácie definovaných polí.
 • Vylepšená podpora pre výber časového obdobia v Jasper Reporte.
 • Individuálne zákaznícke úpravy.
 • Vylepšenia podpory pre hotelový systém protel.
 • Pridaná možnosť zobrazenia aktuálneho stavu zákazníckeho konta na stránke Uzavretia účtu a účtenke.

Release 3.1.52.225

Malý release riešiaci podporu platobných terminálov.

 • Cieľom tohto release bolo pridanie možnosti platby platobnou kartou. Teraz zákazníci vo Vašej reštaurácii či jedálni môžu platiť platobnou kartou, pričom platobný terminál online komunikuje s aplikáciou Kasa. Nie už potrebné ručne prepisovať z pokladničnej aplikácie hodnotu účtu na platobný terminál - platobný terminál online komunikuje s pokladničným systémom Septim a hodnoty sa automaticky prenesú vrátane požiadavky na uskutočnenie platby.

Release 3.1.52.220

Tento release prináša menšie rozšírenie funkčnosti a niektoré zákaznícke úpravy. Release bol uvoľnený 16.8.2011

 • Bola doplnená podpora pre externú tlač prostredníctvom reportovacieho systému Jasper Reports, čo v praxi prináša možnosť tlačiť účty, objednávky atď .. na zariadeniach, ktoré neboli doteraz podporované (štandardné tlačiarne spravované pomocou správcu tlače vo Windows či Cups pod Linuxom). Tlačte účtenky vo formáte A5 na laserových tlačiarňach, získate lepší vzhľad a navyše ušetríte.
 • Komponenta na výber hosťa bola upravená tak, že teraz umožňuje vyberať oddelene číslo hosťa a písmeno doplnku pomocou tlačidiel vrátane možnosti ďalším tlačidlom zadať aj inú variantu ručne.
 • Bolo zrušené dotazovanie pri presune položiek hosťa 0 pri delení účtu v prípade, že sa na prevádzke čísla hostí nepoužívajú.
 • Pre nášho klienta bola vykonaná úprava importu dodacích listov tak, aby vstupné ceny boli brané ako jednotkové.
 • Na základe požiadavky zákazníka boli vytvorené špeciálne reporty s príslušnými Jasper reportami pre export výstupov do formátu XLS.

Release 3.1.51

Súbor nových vlastností uvoľnených dňa 21.7.2011.

Reštaurácia

 • Pri tlači účtenky možno teraz zvoliť jazyk tlače. Jazyk tlače sa môže zvoliť aj automaticky podľa nastaveného jazyka u zákazníka.
 • Na účtenke je možné vytlačiť zoznam použitých Happy Hours a Zľavových programov.
 • Pri „Storne a znovunamarkovaní uzavretého účtu“ možno teraz v novom účte zachovať zákazníka účtu pôvodného.
 • V kombinácii lokálnej databázy a databázy Banky možno teraz zakladať lokálne zákazníkov so zhodným číslom karty, akú používa na banke. Samozrejme len v situácii, keď bankový zákazník ešte v lokálnej DB nebol použitý. Na oprávnenie je potom ponúkaná možnosť deaktivácie bankového zákazníka.
 • Delenie účtu bolo upravené tak, že teraz sa položky zoskupujú navyše aj podľa čísla hosťa.
 • Pri zákazníkovi možno teraz nastaviť, či sa u neho majú defaultne používať pri uzatváraní účtu jeho zákaznícke bonusy, alebo či sa majú použiť len na vyžiadanie.
 • Bol vytvorený nový CRM + program „Zľava nabudúce“ - v prípade nevyužitia zľavy túto umožní uschovať ako bonus pre budúci nákup.

Release 3.1.50

Súbor nových vlastností uvoľnených dňa 24.6.2011 prináša pomerne rozsiahle zmeny týkajúce sa platieb a vôbec základné funkčnosti pokladne a v neposlednom rade znovu zapína prácu s právami na pokladňu pomocou stredísk s podstatným urýchlením selectov, ktoré tieto oprávnenia testujú.

Reštaurácia

 • Bola upravená základná funkčnosť storna a znovunarmarkovania účtu. Teraz sa o tejto operácii ukladá viac informácií a je možné zobraziť aj kontrolnú zostavu so zoznamom znovunamarkovaných účtov.
 • Do aplikácie Kasa bola pridaná podpora pre súbežnú platbu viacerými spôsobmi platby.
 • Bol nájdený spôsob, ako zachovať výkonnosť databázy a pritom znovu sprevádzkovať test oprávnenia na strediská. V tomto release bol teda test na strediská znova zapojený.
 • Webcare má teraz aj nový „režim údržby“, ktorým možno užívateľov informovať o odstávke.
 • Do aplikácie Kasa na stránku parametrov účtu bola pridaná podpora pre zadávanie komentárov účtu.
 • Bol zmenený spôsob evidencie „čísla hosťa“ z číselného na reťazec, ktorý môže obsahovať aj písmená a ďalšie znaky.
 • Práca s chodmi na pokladni bola upravená tak, že v tabuľke chodov je možné nastaviť, či je chod ponúkaný na pokladni. Predvolený chod s ID = 1 je teraz možné editovať, avšak bez možnosti meniť číslo chodu. Bola tiež pridaná možnosť nepoužívané chody skryť. Boli rozšírené pohľady na položky otvorených a uzavretých účtov práve o informácie o použitých chodoch.
 • Bola pridaná možnosť označiť tlačidlo stola v aplikácii Kasa obrázkom (napríklad vlajkou pre označenie národnosti a jazyka hosťa, symbol VIP a pod.).
 • Do tabuľky receptúr bol pridaný príznak povinného komentára. V prípade, že je komentár povinný je vyžiadané jeho zadanie výberom z prednastavených komentárov, alebo je možné zadať komentár vlastný.
 • Bola pridaná podpora na markovanie zložených menu. Jedná sa o nový typ receptúry, umožňujúci definovať a následne markovať viac receptúr naraz s tým, že sa na účtenke pracuje v podstate s receptúrou iba raz.

Release 3.1.49

Súbor nových vlastností uvoľnených dňa 30.5.2011 prináša podstatné vylepšenie podpory pre Septim2GO inštalácie, podporu našepkávač, podporu na Zľavomat, rozšírenie funkčnosti Banky a mnoho ďalších vylepšení.

Reštaurácia

 • Bola pridaná podpora pre našepkávač v editačných aj filter dialógoch v aplikácii Manažér. Pri zadaní časti názvu položky vo formulároch systém automaticky ponúka jeho doplnenie, čo veľmi prispieva k urýchleniu práce.
 • Do Banky bola pridaná podpora pre dodatočnú zmenu spôsobu platby uzatvoreného účtu.
 • Bola pridaná podpora pre Zľavomat. Kódy zľavových kupónov sa zadávajú priamo v aplikácii Kasa.
 • Do stránky vkladov na kontá v klientskej aplikácii Kasa bola pridaná možnosť zobrazovať aktuálny stav konta a bola doriešená práca s bonusmi pri vkladoch a výberoch.
 • V pohľade na prevody medzi skladmi bolo uvoľnené príliš prísne posudzovanie práva na zobrazenie záznamu. Teraz na zobrazenie záznamu stačí mať právo na jeden zo skladov, medzi ktorými sa odvádzal.
 • Pri základných skladových operáciách došlo k zmene spôsobu správania z hľadiska zobrazenia položiek hlavného pohľadu, ak nemá užívateľ práva na všetky záznamy závislého pohľadu. Teraz sa hlavný pohľad zobrazí a pomocou zmeny štýlu riadku je vyznačené, ktorý záznam tohto hlavného pohľadu nemá v závislom pohľade viditeľné všetky záznamy.
 • Do účteniek bola doplnená podpora pre doporučený TIP.

Jedáleň

 • Bolo upravené správanie objednávkového terminálu z hľadiska hľadania najvyššieho dátumu na ktorý možno objednávať. Do úvahy sa berú aj priradenia jedál a definície víkendov a sviatkov.
 • Bola pridaná podpora pre prepočítanie dotácie po zmene DPH účtu pomocou Dovnútra / Von prepínača.
 • Import zákazníkov bol upravený tak, že v konfigurácii je možné zadať, ktoré položky sa pri update neaktualizujú. Momentálne je ale táto pomoc obmedzená len na položky „Užívateľské meno“ a „Užívateľské heslo“

Release 3.1.48

Súbor nových vlastností uvoľnených dňa 24.3.2011 prináša niekoľko zásadných vylepšení - predovšetkým grafické rozhranie pre rezervácie stolov či izieb v aplikácii Manažér, aplikácie spojené s novou Bankou pre zákazníkov, vytváranie skladových záznamov z účtu uzavretých na pokladni a nové široko použiteľné CRM + programy.

Reštaurácia

 • Bolo vytvorené grafické rozhranie pre rezervácie stolov či izieb v aplikácii Manažér. Táto funkcia by mala umožňovať rezervácie izieb pre veľmi jednoduchý hotel.
 • V šablóne dodacích listov boli vykonané niektoré čiastkové úpravy a vylepšenia, ako je možnosť editácie ceny za kus aj celé množstvo, prepočítavanie aj keď je nastavené neprepočítavanie a to aspoň u ručne editovaných hodnôt a ďalej potom rôzne interné zmeny a úpravy.
 • Bol vytvorený CRM + program predovšetkým pre fitness prevádzkarne, ktoré potrebujú program na predplatené služby. Funguje na báze zakúpenie balíčka x kusov služby alebo tovar a toto je potom možné čerpať. Evidovateľných je až 10 druhov permanentiek.
 • Systém Banky zákazníkov teraz umožňuje zapojenie aj do replikovaného systému s využitím možnosti online práce so zákazníkmi v Banke, CRM, bonusy atď.
 • U zákazníckych bonusov pribudla možnosť nastaviť minimálnu cenu účtu.
 • Boli vytvorené CRM + programy umožňujúce zákazníkom zbieranie bodov za svoje nákupy a pre ich následný prevod na zákaznícke bonusy, ktoré môžu použiť pri platení.
 • Do pohľadu na uzatvorené účty boli doplnené stĺpce IČO, DIČ, Adresa1, Adresa2, PSČ, mesto, región, ŠTÁT a do podriadeného pohľadu na položky potom skupiny receptúr 1-4.
 • Do aplikácie Kasa bola pridaná nová stránka a funkčnosť pre prácu s pokladničnými zostatkami.

Jedáleň

 • Bolo doplnené nastavenie, ktoré umožňuje zvoliť, či sa má pri markovaní jedla použiť cena jedla, alebo cena receptúry.

Release 3.1.47

Súbor nových vlastností uvoľnených dňa 14.1.2011 prináša ďalšie možnosti evidencie a využitia CRM dát zákazníkov. (CRM je skratka pre „Customer Relationship Management“, čo v preklade znamená „riadenie vzťahov so zákazníkmi“).

Reštaurácia

 • Do pokladne bola pridaná komponenta na zobrazovanie zoznamu zákazníckych bonusov a komponenta na zobrazenie hodnoty CRM dát.
 • Evidencia zákazníkov teraz obsahuje novú položku „Alergia“, kam je možné zadať prípadné upozornenie na alergie zákazníka.
 • V pokladni je teraz možné zobrazovať nielen novú informáciu o alergii zákazníka, ale aj mnoho ďalších hodnôt ako je napríklad skupina zákazníkov, e-mail, komentár, kredit a užívateľské meno pre webcare.
 • Bol pridaný nový CRM program „Marketingová akcia“, ktorá umožňuje pri splnení určitých podmienok (dátum, skupina zákazníkov, počet použití v daný deň atď.) použiť zľavové programy a napríklad zabezpečiť konkrétnu receptúru zadarmo.

Release 3.1.46

Súbor nových vlastností uvoľnených dňa 5.1.2011. Základným prínosom tejto aktualizácie je možnosť výrazného zjednodušenia práce so zadávaním dodacích listov a objednávok skladových položiek. Ďalšou príjemnou zmenou je možnosť vytvárania podmienok v tlači účteniek.

Reštaurácia

 • Podpora pre šablóny dodacích listov a kopírovanie dodacích listov. Použitie týchto vlastností výrazne zjednoduší a zrýchli zdĺhavý proces zadávania dodacích listov do skladového hospodárstva.
 • Podpora pre objednávky skladových položiek a ich previazanie s dodacími listami.
 • Podpora pre evidenciu cenníkov dodávateľov, vrátane ich importu (napr. Z účtovných systémov dodávateľov).
 • Zjednodušenie Menu aplikácie Manažér.
 • Evidencia inventúr bola rozšírená o príznaky Skontrolované a Zaúčtované
 • Pridanie podmienok do tlačových prvkov. Používanie podmienok umožní tlačiť na účtenky len informácie, ktoré sú v danej chvíli relevantné a skrátiť tak celú účtenku. Ďalej je možné pomocou podmienok riešiť aj zápornú zľavu - prirážku na účet.

Jedáleň

 • $ Bol vytvorený nový webový objednávkový terminál pre jedálne využívajúce objednávkový systém.
 • Pre rôzne skupiny zákazníkov je možné povoliť objednávanie rôzneho počtu jedál. Nová tabuľka, do ktorej sa informácie ukladajú sa nachádza v Predaj → Povolený počet objednávok.

$ - platená vlastnosť