Úvod » Servisná podpora
Podpora
Podpora

Servisná podpora

K našim produktom ponúkame aj fungujúce servisné a technické služby, ktorých podpora je v dlhodobej spolupráci nesmierne dôležitá. Zamestnávame dostatočný počet servisných technikov, ktorí sú odborne pripravení na riešenie najrôznejších situácií. Všetkým zákazníkom bez rozdielov servisnej zmluvy je garantovaná podpora počas pracovnej doby, tzv. Helpdesk, a tiež servisné služby v mieste inštalácie vo vopred dohodnutom termíne.

Servisné služby poskytujeme aj pomocou vzdialeného servisu a šetríme tak Váš čas aj financie.

Pre objednávky servisu, ktoré prijímame e-mailom, telefonicky aj písomne formou fyzickej pošty, možno využiť nižšie:

e-mail

servis@septim.sk

Helpdesk v pracovnej dobe 8:30-17:00

+420 257 011 101

Hotline mimo pracovnú dobu

+420 777 737 846

Hotline pre zákazníkov z SK

+421 221 028 564


Po odoslaní správy na adresu servis@septim.sk od nás obdržíte v krátkej dobe potvrdenie o doručení Vašej správy. Pokiaľ toto potvrdenie nedorazí, Vaša správa bola pravdepodobne vyhodnotená ako SPAM a antispamový softvér ju zmazal. V tom prípade skúste email odoslať znova a prípadne nás kontaktujte telefonicky.

Bližší popis fungovania našej telefonickej podpory nájdete tu.

V prípade akejkoľvek sťažnosti alebo akéhokoľvek podnetu k zlepšeniu našich služieb sa môžete obrátiť na Linku ochrany zákazníka. Linka je smerovaná priamo na majiteľa spoločnosti. Telefonický kontakt využívajte prosím len v neodkladných záležitostiach: +420 602 233 122, pre ostatné závažné podnety využite prosím mailový kontakt. Uvedené kontakty nie sú určené pre objednávanie servisných zásahov.


Typy servisných zmlúv

Môžete vyberať z niekoľkých typov servisných zmlúv podľa Vašich potrieb:

Bez ohľadu na typ zvolenej servisnej zmluvy vždy platí rovnaké pravidlo - o vykonanom servisnom zásahu technik spisuje záznam vo forme Servisného protokolu . Servisný protokol obsahuje dôležité údaje ako sú mená oboch zúčastnených strán, dátum a miesto servisného zásahu, čas začiatku servisného zásahu, popis nahlásenej závady, identifikáciu závady, opis a návrh riešenia, zoznam použitého materiálu, dĺžku servisného zásahu a cestovné. Každý z účastníkov záznam potvrdí svojím podpisom a zákazník má navyše právo na protokol napísať svoje vyjadrenie či už kladné alebo záporné. Súčasťou servisného protokolu je aj základný cenník služieb.

Štandardná Servisná zmluva, tzv. Maintenance Septim

Je určená všetkým zákazníkom využívajúcim pokladničný systém Septim , ktorí chcú mať prístup k novým aktualizáciám a ktorí chcú mať istotu non-stop 24/7 hodinovej podpory. V prvom roku zakúpenia ju zákazník získa ako súčasť nadobudnutia systému Septim. V nasledujúcich rokoch je nutné hradiť servisný poplatok , ktorého cena sa vypočítava z obstarávacej ceny softvéru Septim mesačne; konkrétne ide o 1% z ceny SW. V prípadoch, kedy na seba ročné zmluvy plynulo nenadväzujú, a teda zákazník po určitú dobu nemal nárok na aktualizácie zdarma, je nutné nad rámec mesačného paušálu uhradiť aj jednorazový poplatok vo výške 185 EUR bez DPH za spätnú aktualizáciu softvéru Septim. Tento typ servisnej zmluvy je podmienkou pre prevod licencie.

Zmluva obsahuje:

 • aktualizácie softvéru Septim zadarmo, vrátane zapracovania legislatívnych zmien (DPH atď.),
 • prioritné riešenie problému v rámci helpdesku,
 • servisnú podporu aj mimo pracovnú dobu,
 • non-stop hotline po zadaní prideleného servisného kódu,
 • garanciu, že požiadavka na servisnú podporu je počas pracovnej doby riešená bez zbytočného odkladu, po pracovnej dobe ste spojení priamo s technikom,
 • garanciu zásahov prostredníctvom diaľkového servisu v pracovnej dobe - teda pomocou nástrojov diaľkovej správy, kedy je možné poskytovať veľmi efektívne riešenie servisných požiadaviek bez nutnosti výjazdu,
 • možnosť vzdialeného zásahu zadarmo až 4x za rok (max. 4 x 60 minút),
 • garanciu, že servis je na základe objednávky uskutočnený najneskôr ďalší pracovný deň,
 • zvýhodnený cenník servisných služieb,
 • servisné a bezpečnostné kódy zadarmo,
 • reakčný čas pre Vady A¹ v deň nahlásenia závady,
 • reakčný čas pre Vady B² nasledujúci pracovný deň,
 • a v neposlednom rade vám poskytneme zľavu na rozšírenie alebo na novú softvérovú licenciu vo výške 10%.

¹ - znamená vážne chyby s najvyššou prioritou, ktoré majú kritický vplyv na funkčnosť prevádzkovaného systému, to znamená, že znemožňujú používanie systému alebo jej hlavnej časti a nemožno ich riešiť náhradným opatrením (jedná sa napríklad o úplne nefunkčný server systému, nefunkčnú pokladňu ak je v prevádzke jediná , atď.) Nahlásenie musí prebehnúť v pracovných hodinách 8 - 16.

² - znamená vážne chyby blokujúce dôležité časti systému, existuje však náhradné riešenie pre obmedzenie týchto vád. Jedná sa o odstrániteľné vady, ktoré spôsobujú problémy pri užívaní a prevádzkovaní aplikácie alebo jej časti, ale umožňujú prevádzku a použitie systému. Vady možno dočasne riešiť organizačnými opatreniami. (jedná sa napríklad o nefunkčnú tlačiareň, touch screen, čítačku, atď.)

Zmluva o poskytovaní aktualizácií, tzv. Aktualizačná

Je určená všetkým zákazníkom pokladničného systému Septim, ktorí majú zaistený vlastný servis a pritom je pre nich dôležité zachovať prístup k novým aktualizáciám. Servisný poplatok aktualizačnej zmluvy sa tiež vypočítava z obstarávacej ceny softvéru Septim mesačne; v tomto prípade ide o 0,7% z ceny SW. V prípadoch, kedy na seba ročné zmluvy plynulo nenadväzujú, a teda zákazník po určitú dobu nemal nárok na aktualizácie zdarma, je nutné nad rámec mesačného paušálu uhradiť aj jednorazový poplatok vo výške 185 EUR bez DPH za spätnú aktualizáciu softvéru Septim.

Zmluva obsahuje: aktualizácie softvéru Septim zadarmo, vrátane zapracovania legislatívnych zmien (DPH atď.).

Servisná zmluva TOP

Je určená majiteľom prevádzok využívajúcim pokladničný systém Septim, ktorí vyžadujú garanciu nadštandardných rýchlych servisných zásahov, pravidelných aktualizácií a revízií.

Zmluva obsahuje:

 • Aktualizácie softvéru Septim zadarmo, vrátane zapracovania legislatívnych zmien (DPH atď.),
 • Dostupnosť non-stop hotline linky po zadaní prideleného servisného kódu,
 • Servisné práce v rámci tejto zmluvy sú poskytované ZADARMO,
 • Garanciu času začatia riešenia problému do 4 hodín v Prahe a do 12 hodín v SR,
 • Nie je účtovaný príplatok za expresný servisný zásah,
 • Nie je účtovaný príplatok za servis mimo pracovnú dobu,
 • Pravidelná revízia informačného systému a nami dodaného hardvéru je poskytovaná bezplatne.

Výška servisného poplatku závisí od počtu pokladní a prípadne ďalších zariadení v prevádzke ako môžu byť napríklad servery alebo objednávkové kiosky.

Štandardná Servisná zmluva, tzv. Maintenance protel

Je určená všetkým zákazníkom využívajúcim hotelový systém protel . Garantuje im prístup k novým aktualizáciám a ďalším servisným službám. Pre jej získanie je nutné hradiť servisný poplatok , ktorého cena sa vypočítava z obstarávacej ceny softvéru PROTEL mesačne; konkrétne ide o 2% z ceny SW.

Zmluva obsahuje:

 • Aktualizácie softvéru protel zadarmo,
 • Prioritné riešenie problému v rámci helpdesku,
 • Servisnú podporu aj mimo pracovnú dobu,
 • Non-stop hotline po zadaní prideleného servisného kódu,
 • Garanciu, že požiadavka na servisnú podporu je počas pracovnej doby riešená bez zbytočného odkladu,
 • Garanciu zásahov prostredníctvom diaľkového servisu v pracovnej dobe - teda pomocou nástrojov diaľkovej správy, kedy je možné poskytovať veľmi efektívne riešenie servisných požiadaviek bez nutnosti výjazdu,
 • Možnosť vzdialeného zásahu zadarmo až 4x za rok (max. 4 x 60 minút),
 • Garanciu, že servis je na základe objednávky uskutočnený najneskôr ďalší pracovný deň,
 • Zvýhodnený cenník servisných služieb.

Mimo rámec týchto zmlúv môžeme ponúknuť aj individuálnu servisnú zmluvu.


Vzdialený servis

V prípadoch, keď vlastný servisný zásah nevyžaduje výjazd servisného technika, vykonávame ho online, teda priamym pripojením do Vašej zákazníckej databázy.

Pre vykonanie vzdialeného servisného zásahu je nevyhnutný plynulý internet s dostatočnou rýchlosťou a program TeamViewer, ktorý nám dočasne sprístupní počítač. Program TeamViewer sme zvolili ako profesionálne riešenie, je optimalizovaný pre okamžité použitie. Aplikácia je v súčasnej dobe dostupná pre operačné systémy firmy Microsoft (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Linux) .. Dôležité je to, že Vy rozhodujete o tom, kedy a kto sa k Vám môže pripojiť.

Postup pre povolenie vzdialenej správy

Povolenie vzdialenej správy je veľmi jednoduché. Ak máte nainštalovaný program TeamViewer, tak spustíte aplikáciu „TeamViewer Quick Support“ (TeamViewerQS.exe). Ak program na svojom počítači nemáte, na stiahnutie ho nájdete tu.

Aplikáciu môžete spustiť a po spustení uvidíte toto okno:

Aby sa k Vám technik mohol pripojiť, tak mu musíte nahlásiť „Vaše ID“ a „Heslo“. To je všetko čo je potrebné k tomu, aby sa k Vám technik pripojil.

Akonáhle opustíte aplikáciu, tak bude technik automaticky odpojený.